Każda gmina w ramach realizacji zadania własnego zapewnia bezpłatny dowóz osób niepełnosprawnych oraz seniorów mających trudności w dostępie do punktu szczepień. Jest to zadanie własne gminy, a Wojewoda Małopolski będzie refinansował gminom transport w wysokości 80% stawki za przewóz 1 osoby. Uruchomiona została w samorządach infolinia koordynująca transport i pomoc mieszkańcom.
W Gminie Dąbrowa Tarnowska wyznaczono koordynatora na potrzeby realizacji przewozów, którym jest nim Anna Jastrzębiec-Witowska, dostępna pod numerem telefonu 14 644 2107 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (w poniedziałki od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30).
Uwaga: Należy podkreślić, że koordynator gminny nie ma możliwości ustalania terminu szczepień, a jego zadanie polega na organizacji transportu, gdy osoby potrzebujące już mają ustalony termin szczepienia.

Potrzebę transportu na szczepienia należy zgłaszać już na etapie rejestracji od podmiotów medycznych prowadzących szczepienia na terenie gminy Dąbrowie Tarnowskiej. Koordynator służy także pomocą w zakresie informacji ogólnej na temat transportu do punktów szczepień i w sytuacjach gdy osoba potrzebująca transportu ma wyznaczony termin szczepień i zapomniała przy rejestracji zgłosić brak możliwości dojazdu do punktu szczepień. W takich przypadkach należy informować koordynatora o terminie szczepienia z pewnym wyprzedzeniem, pozwalającym na organizację transportu.

Organizacja transportu będzie odbywała się w następujący sposób

  1. Podmioty medyczne prowadzące szczepienia na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska przekażą do koordynatora w umówionych terminach listę osób, które potrzebują transportu wraz z informacją o dacie i godz. szczepienia;
  2. Koordynator umawia z przewoźnikiem datę i godzinę odbioru pacjenta oraz rodzaj środka transportu niezbędnego do wykonania przewozu;
  3. Informacje o zasadach transportu pacjent pozyskać może zarówno w gminie Dąbrowa Tarnowska pod numerem telefonu 14 644 2107 jak i w placówkach prowadzących szczepienia.

Transport do punktu szczepien CoV2 Ruszyła organizacja transportu pacjentów na szczepienia przeciw Covid 19 w Gminie Dąbrowa Tarnowska