Od kilku tygodni działa w naszym mieście Dzienny Dom „Senior-Wigor”. Placówka ta, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej pozwala seniorom na aktywne spędzanie czasu i prowadzenie działalności samopomocowej w środowisku lokalnym. Zajęcia dla osób w wieku senioralnym prowadzone są od poniedziałku do piątku przez 8 godzin. Chętni w wieku powyżej 60 lat mogą jeszcze zapisywać do Dziennego Domu „Senior-Wigor” i wzbogacić swoją codzienność o nowe doświadczenia. Oprócz zajęć ruchowych, terapeutycznych i zapewnionej pomocy psychologicznych wszystkie osoby związane z programem Senior-Wigor mają możliwość budowanie wartościowych relacji w ramach swojej grupy wiekowej.
Głównym celem programu „Senior-Wigor” pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest poprawa jakości życia osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia i ich aktywizacja społeczna. W naszym mieście cele te realizuje dom dziennego pobytu przeznaczony dla 20 osób i mieszczący się przy ul. Berka Joselewicza 8, w budynku popularnie zwany Budomexem.

Wniosek o skierowanie do Dziennego Domu “Senior-WIGOR” można pobrać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34,  lub  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Kościuszki 15A, w godzinach pracy Ośrodka. Można je także pobrać i wydrukować klikając w poniższe linki:

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej (UMDT), ul. Rynek 34, tel. 14 642 2775 lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR), przy ul. Kościuszki 15A tel. w poniedziałek w godzinach 8:30 do 16.30 od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Na pytania dotyczące rekrutacji odpowiada Dyrektor MOPSiWR Katarzyna Hałun pod numerem 14 657 83 83.