Przed nami Nowy 2020 rok, z którym każdy z nas wiąże plany i nadzieje. To także czas podziękowań za owocną współpracę z Samorządem Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, które kieruję do radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, sołtysów sołectw gminnych, rad osiedli wraz z przewodniczącymi, a także moich współpracowników z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Słowa wdzięczności pragnę przekazać także pracownikom jednostek gminnych wraz kadrą kierowniczą.
Szczególnie dziękuję za szeroką współpracę wszystkim Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Tarnowska.
W mijającym roku zauważalna była aktywność stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego. Wszystkim osobom zaangażowanym w tego typu lub podobne działania na rzecz lokalnej wspólnoty serdecznie dziękuję i mam nadzieję na kolejne sukcesy lokalnych stowarzyszeń i organizacji.

KK 2020 Niech się spełnią wszystkie plany w Nowym 2020 Roku!Samorząd Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska zrealizował w 2019 r. liczne inwestycje podnoszące jakość życia w naszej gminie. Zostało to osiągnięte dzięki naszym wysiłkom oraz przy skutecznej i dobrej współpracy z władzami wojewódzkimi i powiatowymi.
Od 30 grudnia 2019 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska ma już uchwalony budżet na 2020 rok, który z zapałem będziemy realizować dla dobra wszystkich Mieszkańców.
Jest wiele ambitnych planów na najbliższy rok i kolejne lata, a przyszłoroczne inwestycje dotyczyć będą poprawy infrastruktury tak w mieście jak i w sołectwach.

W imieniu własnym i moich współpracowników, na każdy dzień Nowego 2020 Roku życzę zdrowia, pomyślności, wzajemnej życzliwości oraz pokoju, którym chciejmy się dzielić zawsze i z każdym wokół siebie. Życzymy jak najwięcej spełnionych planów i zamierzeń i jak najliczniejszych powodów do satysfakcji osobistej i zawodowej.

DO SIEGO ROKU !!!

Krzysztof Kaczmarski
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej