Dziś, 1 sierpnia 2020 roku przypada 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Z tej również okazji w stolicy powiatu o godz. 17:00, w gdzinę “W”, odbył się uroczysty apel przed pomnikiem w Parku 100-lecia Odzyskania Niepodległości z udziałem władz samorządu powiatowego, gminnego oraz delegacji dąbrowskich strzelców. Z racji obecnie panującego stanu epidemiologicznego uroczystość miała bardzo skromny, ale równie dostojny charakter.
Oddając hołd pomordowanym wszystkim ofiarom II wojny światowej i tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę – w imieniu mieszkańców: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Radny Rady Powiatu Dąbrowskiego Andrzej Giza, w imieniu Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztof Orwat oraz delegacja Jednostki Strzeleckiej JS-2083 z dowódcą chor. Tomaszem Żygułą złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed „Pomnikiem ku czci poległych Synów Miasta Dąbrowy w latach wojny 1914-1918 i 1920″. 

Akcję „Burza” rozpoczętą 1 sierpnia 1944 roku można niewątpliwie zaliczyć do najkrwawszych akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Walka trwająca ponad dwa miesiące była nie równą walką. Polscy żołnierze i cywile nie mieli w pełni wyposażonej armii. Trudności w dotarciu do zakonspirowanych magazynów broni spowodowały, że w momencie wybuchu Powstania żołnierze dysponowali zaledwie 40% i tak skromnych zasobów broni i amunicji. Co według szacunków co dziesiąty z nich mógł stanąć do walki z bronią w ręku. Pozostali mogli liczyć na broń przejęta od wroga lub przejętą po poległych kolegach.

W relacjach wielu uczestników osobiste motywy udziału w powstaniu były rozmaite lecz w opowiadaniach świadków tamtego okresu głównymi celami tego pospolitego zrywu przede wszystkim było spełnienie patriotycznego oraz żołnierskiego obowiązku i wyzwolenie stolicy spod władzy znienawidzonego okupanta.

DąbrowaTarnowska 1 sierpnia 2020 76 Rocznica PW 4 Samorządowcy i dąbrowscy Strzelcy JS 2083 oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

DąbrowaTarnowska 1 sierpnia 2020 76 Rocznica PW 6 Samorządowcy i dąbrowscy Strzelcy JS 2083 oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego DąbrowaTarnowska 1 sierpnia 2020 76 Rocznica PW 9 Samorządowcy i dąbrowscy Strzelcy JS 2083 oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego DąbrowaTarnowska 1 sierpnia 2020 76 Rocznica PW 12 Samorządowcy i dąbrowscy Strzelcy JS 2083 oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego DąbrowaTarnowska 1 sierpnia 2020 76 Rocznica PW 13 Samorządowcy i dąbrowscy Strzelcy JS 2083 oddali hołd bohaterom Powstania WarszawskiegoCZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!