W Serocku 29 i 30 listopada odbyło się pierwsze seminarium sieciujące w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus. Wzięło w nim udział blisko 150 samorządowców z 77 partnerstw samorządowych z całej Polski uczestniczących w projekcie. Nasz samorząd w związku z udziałem w partnerstwie terytorialnym zgłoszonym do projektu, reprezentował Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

Sieciowanie to nowy komponent tej edycji projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus, którego znaczenie i potrzebę podkreślały samorządy ze wszystkich partnerstw. Również wieloletnie doświadczenie Związku Miast Polskich z pracy doradczej z miastami, m.in. poprzez grupy wymiany doświadczeń pokazało, że małe grupy, w których samorządowcy mogą porozmawiać o wspólnych problemach i o swoich innowacyjnych pomysłach na ich rozwiązywanie, są bardzo popularne wśród samorządowców.

Podczas seminarium odbyły się zarówno wystąpienia prezentacyjne i dyskusje panelowe z udziałem IZ krajowych i regionalnych, jak i warsztaty tematyczne pozwalające na pogłębienie wiedzy i podzielenie się swoim doświadczeniem w danym temacie czy też przedyskutowanie zagadnień stanowiących problem lub wyzwanie w partnerstwach. Oprócz samorządowców pracujących w projekcie, w spotkaniu wzięli udział także doradcy partnerstw ze Związku Miast Polskich oraz przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Fundacji Fundusz Współpracy.

Pierwszego dnia spotkania w Serocku rozmawiano o stanie realizacji projektu. Tematy odbywających się po południu warsztatów zostały wybrane przez uczestników spotkania. Wymieniano się doświadczeniami w zakresie planowania i realizacji projektów w obszarze transformacji energetycznej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach współpracy międzygminnej, planowano wspólne projekty infrastrukturalne, w tym przedsięwzięcia transportowe na obszarze partnerstwa z uwzględnieniem mobilności miejskiej. Uczestnicy warsztatów rozmawiali o rozwoju lokalnej gospodarki i dzielili się doświadczeniami w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości (m.in. lokalny biznes, agroturystyka) w ramach partnerstw międzysamorządowych. Zastanawiali się także, jak budować i rozwijać usługi edukacyjne i społeczne na terenie partnerstwa, zmniejszając koszty ich realizacji oraz podnosząc jakość, a także jak budować zintegrowany projekt w wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, tak aby miał realne szanse na pobudzenie lokalnego rozwoju gospodarczego.

Drugiego dnia seminarium samorządowcy wzięli udział w sesji nt. funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027 oraz w panelu dyskusyjnym „Wsparcie partnerstw, JST, OSI w programach na lata 2021-2027 – kryteria horyzontalne i zasady finansowania”.

W części warsztatowej pojawiły się takie tematy, jak formy instytucjonalne współpracy JST, model funkcjonowania biura partnerstwa, rola lidera we wdrażaniu strategii partnerstwa i realizacji wspólnych projektów, proceduralne i praktyczne aspekty tworzenia strategii partnerstwa. Uczestnicy porozmawiają też o tym, jak budować strategię rozwoju obszaru partnerstwa integrującą JST o zróżnicowanych funkcjach wiodących, produktach, zasobach, a także o uspołecznianiu procesu opracowania i wdrażania strategii partnerstwa, o modelu funkcjonalno-przestrzennym w strategii rozwoju ponadlokalnego, a także o budowaniu korzyści dla gmin dzięki współpracy liderów oraz samorządów.

Przypomnijmy, że projekt doradczy CWD Plus to już druga edycja projektu, którego liderem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a partnerami – Związek Miast Polskich i Fundacja Fundusz Rozwoju.

W tej drugiej już edycji projektu, która potrwa do czerwca 2023 roku, uczestniczy, poprzez partnerstwa, ponad 700 JST z terenu całej Polski.

display IMG 20221130 WA0011 Seminarium sieciujące w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plusdisplay IMG 20221130 WA0028 Seminarium sieciujące w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plusb5c6609c 7524 4c98 a6fc fbfbd9b2335e Seminarium sieciujące w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus74fb8ed6 1617 4378 82d1 025c6e32ccf0 Seminarium sieciujące w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plusd2314a13 cf67 4972 a9bc beee0faa7ad9 Seminarium sieciujące w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus

Źródło: https://www.miasta.pl/aktualnosci/wspolnie-dla-rozwoju-seminarium-sieciujace-dla-partnerstw