Dzisiaj, 18 kwietnia, w Wielki Czwartek mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej p. Helena Świerzb-Babula obchodziła stulecie swoich urodzin. Niezwykła uroczystość urodzinowa odbyła się w miejscu zamieszkania pani Heleny, zorganizowana przez Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Urszulę Mróz, a udział w niej wzięli: Ks. Prałat Józef Poremba, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Dyrektor tarnowskiego oddziału ZUS Ewa Skąpska-Wilk, w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów: Maria Pietracha – Prezes ŚZŻAK – Koło Szczucin i Zbigniew Król Prezes ŚZŻAK – Koło Bolesław, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek, Zastępca Dyrektora SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Danuta Kulik, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Pinas kierownik Referatu Promocji Kultury i Informatyzacji w Urzędzie Miejskim Krzysztof Orwat, Dyrektor MOPSiWR Katarzyna Hałun, Dyrektor PCPR Agnieszka Anioł-Głuszek, redaktor Nowego Kuriera Dąbrowskiego Urszula Skórka oraz historyk, znawca dziejów Powiśla Dąbrowskiego Włodzimierz Piasecki oraz wielu innych gości, także podopiecznych DPS w Dąbrowie Tarnowskiej.

Był tort, życzenia, błysk fleszy i okolicznościowe upominki. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski odczytał listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika oraz swój okolicznościowy tekst. O dostojnej Jubilatce ciepło mówił Ks. Prałat Józef Poremba, któremu Dyrektor Hospicjum i DPS w Dąbrowie Tarnowskiej Urszula Mróz złożyła życzenia z okazji Dnia Kapłańskiego.

Jubileusz 100Lat Halena Babula 0 Setne urodziny p. Heleny Świerzb BabuliHelena Świerzb-Babula, która zapisała piękną kartę w historii Powiśla Dąbrowskiego i walce z niemieckim okupantem w strukturach Armii Krajowej urodziła się 18 kwietnia 1919 r. w Dąbrowie Tarnowskiej jako córka Józefa i Karoliny Świerzb. Była najmłodsza z rodzeństwa i miała 4 braci. Bardzo wcześnie, w wieku 4 lat straciła matkę.
Pani Helena niemal całe swoje życie związała z Dąbrową Tarnowską i Powiślem. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowała naukę w Prywatnym Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym i Liceum im. Józefa Piłsudskiego, a w 1938 r. zadała egzamin dojrzałości.

W okresie okupacji została zaprzysiężonym żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej o pseudonimie „Stokrotka”. W oddziałach AK była łączniczką i sanitariuszką na terenie Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz. Za tą działalność przyszło jej zapłacić także po wojnie w systemie politycznym, w którym wartości patriotyczne przegrywały z ideami komunistycznymi. Mimo bardzo cennego wówczas wykształcenia średniego Helena Świerzb musiała mierzyć się trudnościami w życiu zawodowym. Gdy po zakończeniu niemieckiej okupacji pracowała w dąbrowskim starostwie, została po czterech latach pracy zwolniona z powodu swoich związków z Armią Krajową. Stabilność zawodową udało się osiągnąć pani Helenie dopiero w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, gdzie pracowała od 1949 r., do przejścia na emeryturę, początkowo jako referent w magazynie skupu zboża, a następnie jako kierownik składnicy jajczarskiej.

W 1964 r. Helena Świerzb zawarła związek małżeński z Józefem Babulą z Mędrzechowa, który później wyjechała do Kanady. Już jako mężatka opiekowała się chorym ojcem, który zmarł w 1967 r. w wieku 85 lat. Pani Helena przez wiele lat mieszkała w swoim rodzinnym domu na ul. Szkolnej, a sześć lat temu przeniosła się do Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej.

Osoba pani Heleny Świerzb-Babuli jest znana starszym dąbrowianom, gdyż łatwo nawiązywała kontakty, a ponadto byla i jest miłą i życzliwą dla otaczających ją ludzi.