W ostatnim czasie Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał wiele sygnałów od pacjentów o przypadkowym wyborze innej przychodni POZ i chęci powrotu do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej w Miejskiej Przychodni przy ul. Piłsudskiego 23. Dyrektor SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Stanisław Świętek serdecznie zaprasza te osoby do ponownego składania deklaracji w przychodni SGZOZ. Powrót nie wiążę się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Co więcej, powracający każdy pacjent będzie miał okazję do poznania nowych lekarzy, którzy w ostatnim czasie dołączyli do zespołu SGZOZ. Zaproszenie do korzystania z świadczeń przychodni kierowane jest także do osób, które jeszcze nie wybrały w ramach podstawowej opieki zdrowotnej swojej przychodni, lekarza, pielęgniarki lub położnej oraz tych, które chcą zmienić świadczeniodawcę.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarki POZ i położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym. Nie ma potrzeby zgłaszać tego faktu w przychodni, z której pacjent przestaje korzystać. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni, do której dany pacjent chce należeć i nie trzeba potwierdzać tej decyzji w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjent składający deklarację do POZ nie ma obowiązku wybrania wszystkich trzech zakresów świadczeń w tej samej przychodni. Może on złożyć w jednym miejscu deklarację do lekarza, a w innym do pielęgniarki czy położnej. Powinien jednak rozważyć czy korzystanie z różnych świadczeń w kilku przychodniach to dla niego praktyczne rozwiązanie.

%foto UMDT  %foto UMDT

W okresie wakacyjnym warto pamiętać, że przebywając poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Przychodnia SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej jest świetnie przygotowana do pracy z takimi pacjentami, posiadając w swoim zespole lekarzy medycyny rodzinnej, pediatrów, internistów, ginekologów i stomatologów. Ważnym atutem jest laboratorium analityczne działające w strukturach przychodni oraz pracownie EKG, USG. W najbliższym czasie zostanie także uruchomiona pracownia RTG.
%foto UMDT  %foto UMDT