Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z Eko-doradcą Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Szymonem Lichorobcem serdecznie zapraszają dzieci z dąbrowskich szkół podstawowych i przedszkoli na program ekologiczny w poświęcony ochronie powietrza w formie spektaklu teatralnego pod tytułem: „SmoG Wawelski”. Spektakl odbędzie się w sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury w piątek 5 maja 2017 r. dla grup szkolnych i przedszkolnych według harmonogramu. Dzieci, które obecnie nie uczęszczają do przedszkoli, również mogą spektakl obejrzeć wraz ze swoimi opiekunami podczas seansów dla przedszkoli.

Harmonogram spektakli:

8:30 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
9:30 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
10:30 – Publiczne Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
13:00 – Publiczne Przedszkole nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Czas trwania przedstawienia: 45 minut. Do dyspozycji dzieci szkolnych i przedszkolaków będzie cała, licząca blisko 160 miejsc sala kinowa, wstęp dla dzieci i opiekunów jest bezpłatny.
Serdecznie zachęcamy do licznego udziału w spektaklu, który ma na celu uwrażliwienie młodego pokolenia Dąbrowian na problemy i konsekwencje wynikające z funkcjonowania w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem. Spektakl wskazuje dzieciom potrzebę kierowania się w życiu codziennym zasadami ochrony powietrza.

Spektakl teatralny jest realizowany w ramach projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021

Malopolska w zdrowej atmosferze EU life „SmoG Wawelski” – spektakl z ekologicznym przesłaniem