Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zaprasza mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska do udziału w sondzie internetowej badającej opinie mieszkańców w sprawie popularnej „Szczucinki”.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przedstawiły Gminie Dąbrowa Tarnowska zamiar likwidacji linii kolejowej Szczucin Tarnów z prośbą o pisemną zgodę na wyłączenie tejże linii z wykazu linii kolejowych i jej fizyczną likwidację. PKP motywuje swoje plany brakiem wpływów z tytułu udostępnienia infrastruktury kolejowej. Jednocześnie istnieją plany Samorządu Województwa Małopolskiego dotyczące przekształcenia trasy kolejowej „Szczucinki” w ścieżkę rowerową.
Przed przedstawieniem jednoznacznego stanowiska w tej sprawie Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej oraz radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej zachęcają Mieszkańców o wyrażenie swoich preferencji poprzez zabranie głosu w sondzie.

Zgodnie z pismem PKP postępowanie likwidacyjne linii 115 Tarnów-Szczucin może zostać wstrzymane, jeżeli właściwy organ samorządu terytorialnego lub wskazany przez niego przedsiębiorca:

  • zapewni środki finansowe na pokrycie kosztów niepokrytych przychodami z udostępnienia przewoźnikom kolejowym linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej;
  • zawsze umowę o nieodpłatne przejęcie linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej w zarządzanie w celu jej dalszej eksploatacji;
  • przystąpi do spółki wojewódzkich przewozów pasażerskich, która przejmie, w celu dalszej eksploatacji, przewidziana do likwidacji linie kolejową lub odcinek linii kolejowej jako wkład niepieniężny.

Przy prezentacji swoich preferencji w sondzie należy uwzględnić fakt, że wstrzymanie likwidacji linii kolejowej 115 Tarnów-Szczucin wiążę się z zobowiązaniami dla naszej gminy. Sonda internetowa będzie trwać do 30 kwietnia 2016 r.

Za jaką koncepcją dalszego funkcjonowania linii kolejowej 115 Tarnów-Szczucin opowiadasz się:

loading Sonda internetowa w związku z planami likwidacji przez PKP odcinka linii kolejowej nr 115 Tarnów Szczucin Loading ...