Pięć instytucji kultury z terenu trzech gmin: Dąbrowy Tarnowskiej (Dąbrowski Dom Kultury), Radłowa (Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa) i Żabna (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury) rozpoczyna realizację zadania „Spotkania z kulturą bliską i daleką” w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Głównymi organizatorami są gminy: Dąbrowa Tarnowska, Radłów  i Żabno. Podstawowym celem zadania „Spotkania z kulturą bliską i daleką” jest zbudowanie oferty kulturalnej kierowanej do wszystkich grup społecznych, w tym do dzieci i młodzieży poprzez słowo, muzykę, teatr, zaprezentowanie tego, co w kulturze regionu bliskie, ale mniej znane oraz tego, co nieco odległe i egzotyczne, aczkolwiek interesujące i wartościowe.

Posłuży to do zdecydowanego pobudzenia i poprawy stanu czytelnictwa oraz uczestnictwa mieszkańców Subregionu Tarnowskiego w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych, dla których dzieła literackie, piękno języka ojczystego oraz dziedzictwo kulturowe ma szczególne, narodowe znaczenie.

Spotkanie a kulturą daleką i bliska Spotkania z kulturą bliską i daleką   rusza 3. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa MałopolskiegoPrzyczyni się też do poprawienia relacji interpersonalnych poprzez bezpośrednie uczestnictwo w kulturze. Poprawi czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  oraz będzie bodźcem do spotkań integracyjnych. Nawyk mieszkańców do obcowania z dobrą książką, muzyką, teatrem posłuży długofalowo i będzie w następnych latach  procentował  w życiu, nie tylko uczestników projektu, ale również następnych pokoleń (dziedziczenie potrzeby obcowania z wartościową, wysoką kulturą).

W cyklu działań objętych zadaniem odbędą się koncerty plenerowe („Turnioki”, „Bajm”, Andrzej Piaseczny, „Sławomir”), spektakle w nowej przestrzeni kulturalnej (poza sceną teatralną, na placach, skwerach i ulicach – „Umrzeć ze śmiechu” w wykonaniu kieleckiego Teatru „TeTaTet”), koncerty w salach widowiskowych adresowane do różnych przedziałów wiekowych (Majka Jeżowska, Krzesimir Dębski & Anna Jurksztowicz), koncert dedykowany św. Janowi Pawłowi II – „Habemus Papam – Pamięć i tożsamość”, warsztaty i spotkania edukacyjne dla młodzieży szkolnej (literackie z Joanną Wachowiak, Ewą Stadtmuller, podróże do Afryki z Robertem Gondkiem), spotkania z ludźmi kultury (Andrzej Krzywy, Ewa Wachowicz, Artur Andrus, Maciej Stuhr), przybliżą mieszkańców obu powiatów do siebie, zintegrują jeszcze mocniej wokół kultury. Wydarzenia ukażą walor kultury wysokiej i pomogą przełamywać bariery w dostępie do niej w miejscach, stanowiących obrzeża i peryferia.

Cykl spotkań autorskich, koncertów, ułatwienie mieszkańcom dostępu do nowości wydawniczych (zakup książek dla bibliotek) będą miały wpływ na osobowy rozwój człowieka, integrowanie społeczności poprzez uczestnictwo w kulturze, tworząc zbiorowe dobro.