W czwartek 23 stycznia 2020 r. sołtysi sołectw gminnych spotkali się w Urzędzie Miejskim z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim, Sekretarzem Gminy Stanisławem Ryczkiem celem omówienia terminarzu i tematyki planowanych w najbliższym czasie zebrań wiejskich. Jest już długoletnia tradycją Gminy Dąbrowa Tarnowska, że spotkania te odbywają się w lutym i marcu.
W zebraniu uczestniczył także Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jan Dorosz celem omówienia spraw związanych z planowanymi inwestycjami w drogi transportu rolnego.

Z uwagi na zwiększenie limitu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na drogi transportu rolnego do kwoty 250 000 złotych, zebrani sołtysi ustalili, że w bieżącym roku wykonane zostaną tego typu drogi w następujących miejscowościach: Gruszów Mały, Lipiny, Sutków i Brnik.

Omawiane były także sprawy bieżące. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski przypomniał sołtysom o zgłaszaniu uwag do oświetlenia drogowego na obszarach wiejskich oraz uczulił na konieczność kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny
w przypadkach gdy z powodu niskich temperatur zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie. Dotyczy to zwłaszcza osób samotnych i takich, które znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej czy materialnej.

DSC 0777 Spotkanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z sołtysami DSC 0779 Spotkanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z sołtysami DSC 0782 Spotkanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z sołtysami DSC 0790 Spotkanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z sołtysami DSC 0794 Spotkanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z sołtysami DSC 0802 Spotkanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z sołtysami