W dniu 23.03.2023 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się narada kadry kierowniczej szkół, przedszkoli i żłobka. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, Skarbnik Gminy Małgorzata Bąba i Dyrektor CUW-u Marta Chrabąszcz.

Podczas spotkania Pani Marta Chrabąszcz Dyrektor CUW przedstawiła analizę finansową oświaty za 2022 r. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski przestawił planowane w budżecie gminy wydatki w zakresie oświaty na rok 2023 r.

Zaprezentowane zostało także sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W roku 2022 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli w naszej gminie zostały osiągnięte.

Z-ca Burmistrza Stanisław Ryczek poprosił dyrektorów o pragmatyczne podejście do realizacji wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną opinii. Zebrane dane ze szkól wskazują na rosnącą w ostatnim czasie ilość tych opinii. Poinformował również o możliwości składania do Ministra Edukacji i Nauki wniosków o dotację na dofinansowanie kosztów remontów i inwestycji.

W trakcie spotkania zaprezentowano również wstępne wyniki rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 oraz omówiono organizację szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024.

Na zakończenie Burmistrz Krzysztof Kaczmarski podziękował za uczestnictwo w spotkaniu.

5d66a235 1ad3 498b a944 0d6a3bd7debe Spotkanie Burmistrza z Dyrektorami Szkół i Przedszkoli53a8b0f2 3455 40fb 8faa 7908849ccf05 Spotkanie Burmistrza z Dyrektorami Szkół i Przedszkoli468d8cf1 69f8 4f6b 8a3e ac6788193b89 Spotkanie Burmistrza z Dyrektorami Szkół i Przedszkoli7ff081b0 97b5 450e 8cea 4ddbb1ab1b38 Spotkanie Burmistrza z Dyrektorami Szkół i Przedszkoli