W dniu 21 marca 2023 r., obyło się spotkanie wójtów i przedstawicieli gmin z powiatu dąbrowskiego będących członkami klastra energii – Energetyczne Powiśle. Spotkanie było prowadzone przez przedstawicielki spółki DOEKO GROUP, pełniącą funkcję koordynatora klastra energii. W pierwszej części spotkania omówiono stopień zrealizowanych zadań w roku 2022, poruszono kwestię regulaminu rozliczania budżetu klastra energii oraz koordynator przedstawił sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

Kluczowym elementem spotkania było wypracowanie zakresu zadań przewidzianych na rok bieżący. Ustalono, że w ramach działań klastrowych głównym zadaniem do realizacji będzie przygotowanie się do rejestracji spółdzielni energetycznych obejmujących swym działaniem gminy uczestników klastra, przygotowanie dokumentu pokazującego propozycję układu Gmin w KE w ramach spółdzielni biorąc pod uwagę ich wzajemne bilansowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla mieszkańców o rozwiązaniach OZE.

Spotkanie zakończyło się uzgodnieniami treści aneksu do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii, który uporządkował kwestie prawno-organizacyjne i budżetowe wypracowane na poprzednim spotkaniu. Ustalono również ramowy harmonogram spotkań na rok 2023, który na wpłynąć na lepszy obieg informacji i przygotowanie się do realizacji planowanych inwestycji w związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich.

1 DSC 0906 Spotkanie Członków Klastra Energii – Energetyczne Powiśle2 DSC 09071 Spotkanie Członków Klastra Energii – Energetyczne Powiśle 3 DSC 09141 Spotkanie Członków Klastra Energii – Energetyczne Powiśle