Dnia 16 stycznia 2023 r., odbyło się spotkanie dotyczące funkcjonowania klastra energii pn.: „Energetyczne Powiśle”. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel firmy DOEKO GROUP Sp. z o.o. – Pan Wojciech Chowaniak oraz przedstawiciele z gmin, członków klastra z terenu powiatu dąbrowskiego.

W trakcie spotkania omówiono dotychczas zrealizowane zadania w ramach Klastra oraz omówiono plany na bieżący rok 2023 pod kątem prowadzenia inwestycji mających na celu budowę odnawialnych źródeł energii dla członków klastra przy współudziale środków zewnętrznych. Prowadzone działania przez członków klastra mają na celu prowadzenie inwestycji prowadzących do zwiększania samowystarczalności energetycznej jej członków, co doprowadzi do obniżenia wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Poruszono także temat powołania spółdzielni energetycznej.

1 DSC 0635 Spotkanie członków Klastra Energii Energetyczne PowiśleNaradaDoeko2023 Spotkanie członków Klastra Energii Energetyczne Powiśle2 DSC 0636 Spotkanie członków Klastra Energii Energetyczne Powiśle