Lokalna Grupa Działania „PROWENT” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.
15 lipca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się otwarte spotkanie
dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2021-2027.

 Na spotkanie zaproszeni zostali lokalni liderzy, przedstawiciele ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, nauczyciele, pracownicy szeroko rozumianych instytucji kultury, jak i KGW, samorządowcy oraz innych osób zainteresowanych rozwojem gminy i obszaru PROWENT.
Spotkanie LGD Prowent w Dąbrowie Tarnowskiej 15 07 2022 2 Spotkanie dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT   Otwierając spotkanie, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, podziękował zebranym za przybycie oraz chęć współpracy z przedstawicielami LGD PROWENT oraz Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przygotowania strategii.
Zebranym zostało przedstawione przez przedstawicieli Biura LGD PROWENT z Mielca podsumowanie działań PROW z lat 2014-2020 oraz prezentacja nowych możliwości programowych (PROW i EFS+) na kolejne lata.
Spotkanie było próbą wyznaczenia kierunków przyszłej strategii, propozycji, projektów, których realizację powinna uwzględniać nowopowstająca LSR.

Spotkanie LGD Prowent w Dąbrowie Tarnowskiej 15 07 2022 4 Spotkanie dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENTZaproszeni mogli przedstawić potrzeby, opinie i główne problemy obszaru, które wymagają wsparcia i uwzględnienia w tworzonej LSR na lata 2021-2027. Uwagi uzyskane podczas spotkań konsultacyjnych pozwolą zidentyfikować najważniejsze problemy  by móc przygotować nową lokalną strategię rozwoju LGD na lata 2021-2027.
Organizatorzy spotkania mają nadzieję, że zaangażowanie szerokiego grona osób w znaczny sposób wpłynie na opracowanie LSR dla obszaru PROWENT i będzie miało decydujący wpływ na ostateczny kształt dokumentu, co pozwoli w przyszłości w efektowny sposób wykorzystać przyznane środki finansowe.

Spotkanie LGD Prowent w Dąbrowie Tarnowskiej 15 07 2022 3 Spotkanie dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT