W tym roku mija 100 lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Obchody Stulecia Niepodległości Naszej Ojczyzny powinny trwać cały rok, a ich kulminacja przypadnie 11 listopada 2018 r.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wyszedł z inicjatywą, aby wspólnie razem wszystkie środowiska, zarówno samorządowe, jak i kościelne, lekarskie i oświatowe, mundurowe i organizacje pozarządowe, jednocząc swoje siły, dały świadectwo wspólnoty celu, jakim jest dobro Naszej ojczyzny – Polski.
Na zorganizowanym spotkaniu wszystkich lokalnych środowisk, witając zaproszonych gości Burmistrz przypomniał w swoim wystąpieniu słowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który na inaugurację obchodów 100-lecia Polski podkreślał, że ogromnie ważne jest, aby istota obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą miała charakter lokalny –„(…) żeby w każdym najmniejszym zakątku Rzeczypospolitej rozmawiano o 100-leciu Odzyskania Niepodległości, żeby mówiono o Polsce ‒ nie tylko z punktu widzenia historii, nie tylko z punktu widzenia tych minionych stu czy więcej lat, (…) ale żeby mówiono o tym, jakiej Polski chcemy na przyszłość, żebyśmy o tym rozmawiali ‒ żebyśmy patrzyli na Polskę jako na coś, co wzrasta, co musimy razem budować”.

W tym celu zorganizowano specjalne spotkanie, na które Burmistrz zaprosił osoby z poszczególnych środowisk życia społecznego z naszego terenu:
Pana Wiesława Krajewskiego – Posła na Sejm RP
Pana Tadeusza Kwiatkowskiego – Starostę Dąbrowskiego
Pana Bolesława Łączyńskiego – Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego
Ks. Stanisława Cyrana – Dziekana Dekanatu Dąbrowa  Tarnowska
Ks. Zygmunta Warzechę – Dziekana Dekanatu Szczucin
Ks. dr Jana Bartoszka – Dyrektora Uniwersytetu Społecznego Nauczania Jana Pawła II
Pana Kazimierza Olearczyka – Wójta Gminy Bolesław
Panią Krystynę Świętek – Wójta Gminy Gręboszów
Pana Krzysztofa Korca – Wójta Gminy Mędrzechów
Pana Witolda Morawca – Wójta Gminy Olesno
Pana Marka Lupę – Wójta Gminy Radgoszcz
Pana Andrzeja Gorzkowicza – Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin
Prof. dra hab. n. med. Ireneusza Kotelę – Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie – został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – Medalem Gloria Medicinae, ukoronowaniem jego drogi naukowej było odebranie nominacji profesorskiej od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Fundatora Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego.
Prof. dra hab. Jana Chmurę – profesora nauk o kulturze fizycznej, specjalizującego się w fizjologii. Wieloletni współpracownik Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Maratończyka, zdobywca „Korony Maratonów Ziemi”, czyli przebiegł przynajmniej jeden maraton na wszystkich siedmiu kontynentach. Jest najstarszym Polakiem, który dokonał takiego wyczynu.
Dra Andrzeja Skowrona – historyka, nauczyciela ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, autora wielu publikacji historycznych.
Chor. ZS Roberta Wężowicza – Dowódcę JS-2083 im. Generała Mariana Kukiela
Dha Ryszarda Pikula – Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Tarnowskiej
Panią Marię Pietracha – Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Szczucin
Pana Jana Jaworskiego – działacza katolickiego i polonijnego, od 1970 r. mieszkającego i działającego społecznie w Chicago. Jest m.in. korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej, rzecznikiem prasowym Ordynariatu Polowego WP w USA; za swoja pracę społeczną otrzymał m.in. odznaczenie papieskie: Pro Ecclesia et Pontifice
Pana Jana Zycha – artystę fotografika, uhonorowanego tytułem międzynarodowej organizacji fotograficznej Artiste FIAP, członka Związku Polskich Artystów Fotografików, członek honorowy Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego
Pana Tadeusza Gubernata – przedsiębiorcę, Starszego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wszyscy zaproszeni wyrazili chęć połączenia swoich wysiłków przy organizacji obchodów Stulecia. W piątek, 2 lutego 2018 r., w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie, na którym wstępnie omówiono merytoryczne i organizacyjne przygotowania obchodów tej pięknej rocznicy.
Na spotkaniu obecni byli: Pan Bolesław Łączyński, Pani Joanna Ohratka – Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego i Pan Grzegorz Olearczyk z Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia reprezentując Starostę Powiatu Dąbrowskiego, Ks. Stanisław Cyran, Ks. Zygmunt Warzecha, Ks. dr Jan Bartoszek, Pan Kazimierz Olearczyk, Pan Wiesław Lizak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie reprezentując Wójta Gminy Gręboszów, Pan Witold Morawiec, Pani Renata Klimek – Kierownik Referatu Promocji Urzędu Gminy Radgoszcz reprezentując Wójta Gminy Radgoszcz, Pan Andrzej Gorzkowicz wraz z Panią Krystyną Szymańską – Dyrektorem Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, Pan Andrzej Skowron, Pan Robert Wężowicz, Pan Ryszard Pikul, Pani Maria Pietracha oraz Krzysztof Orwat – Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej wraz ze swymi współpracownikami. Wszyscy zaproszeni, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli uczestniczyć w spotkaniu wyrazili szczerą chęć współpracy i gotowość do działania.

Podczas spotkania powołano Komitet Organizacyjny obchodów Stulecia Niepodległości Polski w Dąbrowie Tarnowskiej oraz ustalono, że rolę jego Sekretariatu pełnić będzie Referat Promocji, Kultury i Informatyzacji Urzędu Miejskiego z Krzysztofem Orwatem na czele. Komitet będzie miał na celu wspieranie i koordynowanie obchodów stulecia niepodległości na Powiślu Dąbrowskim, organizowanych przez instytucje samorządowe, edukacyjno – kulturalne oraz organizacje pozarządowe o charakterze sportowym, kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym i patriotycznym, które przygotują Nas do godnego celebrowania tej pięknej rocznicy, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej.
Ustalono, że w najbliższych tygodniach powstanie ramowy całoroczny harmonogram wydarzeń, tak aby każdy mógł uhonorować 100. rocznicę odzyskania niepodległości na swój sposób, zachowując przy tym „suwerenność”, „autonomię”, tradycję, sposób poszczególnych sfer działania, ale także pokazując Wspólnotę Celu – jednoczymy się i również wspólnie, razem świętujemy.

Komitet podjął również decyzję, że coroczne powiatowe, o charakterze międzygminnym obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości pod Pomnikiem w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbędą się w Wigilię 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, czyli 10 listopada 2018 r. Dzięki temu, każda gmina Powiśla Dąbrowskiego będzie miała możliwość świętowania 11 listopada w swoich lokalnych społecznościach.

Wszyscy uczestnicy piątkowego spotkania zgodzili się ze słowami Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego, który powiedział: „Wszyscy chcemy, aby obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości były czasem radosnego świętowania dla wszystkich Mieszkańców Dąbrowszczyzny oraz przyczyniły się do odbudowywania jedności narodowej i jeszcze większego zintegrowania naszych Mieszkańców. Szczególnie ważnym jest, aby każdy z naszych Mieszkańców, w każdej miejscowości, której jesteśmy Gospodarzami, mógł się poczuć zarówno organizatorem, współorganizatorem, jak i uczestnikiem tego wielkiego święta Polski.”

foto: Marcin Kądzielawa