W niedzielę 5 stycznia br. w Laskówce Chorąskiej w Centrum Kulturalno – Społecznym odbyło się spotkanie opłatkowe. Organizatorami spotkania byli: Sołtys Sołectwa Laskówka Chorąska  oraz Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie  Tarnowskiej  Jacek Świątek i Rada Sołecka wsi Laskówka Chorąska.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście. a byli wśród nich: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski, Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Mendys , były Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej , a obecnie Radny Rady Powiatu– Stanisław Początek,   Proboszcz Parafii w Odporyszowie ks. Janusz Oćwieja, ks. Marian Kot – opiekun kościoła w Laskówce Chorąskiej, a także  księża pracujący w parafii, Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej Teresa Dąbrowa. Przybyłych gości powitał sołtys wsi Jacek Świątek. Podczas programu artystycznego w wykonaniu uczniów szkoły w Laskówce Chorąskiej  obrzędy wigilijne przeplatały się z kolędami i pastorałkami.

Po występach wszyscy połamali się opłatkiem,  składając sobie życzenia noworoczne.  Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem  i wspólnym kolędowaniem.

%foto UMDT  %foto UMDT %foto UMDT  %foto UMDT %foto UMDT  %foto UMDT %foto UMDT  %foto UMDT %foto UMDT  %foto UMDT %foto UMDT  %foto UMDT %foto UMDT  %foto UMDT %foto UMDT  %foto UMDT