22 stycznia br. w Domu Ludowym w Lipinach, w rodzinnej i ciepłej atmosferze odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką wsi Lipiny.
Spotkanie, zorganizowane dla osób starszych rozpoczęło się Mszą Św. w Kaplicy koncelebrowaną przez Proboszcza Parafii Luszowice Bogdana Stanisława Kwietnia. W uroczystości udział wzięli również Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Zastępca Burmistrza Marek Minorczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Knutelski oraz Zastępca Dyrektora MGOPS Halina Sarat. 

Przybyłych gości i mieszkańców Lipin powitał sołtys – Tadeusz Krawczyk. Po wspólnej modlitwie, wszyscy uczestniczy łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia noworoczne. Kółko teatralne przy Szkole Podstawowej w Lipinach przygotowało jasełka bożonarodzeniowe.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem oraz wspólnym śpiewaniem kolęd. Była to doskonała okazja do integracji mieszkańców sołectwa, ciekawych rozmów i wspomnień.

źródło: www.powiatdabrowski.pl

foto: Starostwo Powiatu Dąbrowskiego