28 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej gościli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz samorządów zainteresowanych budową zbiornika retencyjnego w m. Żelazówka ze Szczucina, Olesna, Mędrzechowa i Dąbrowy Tarnowskiej.

Tematem spotkania była próba uzgodnienia szczegółów porozumienia pomiędzy „Wodami Polskimi” i lokalnymi samorządami w sprawie współfinansowania realizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa zbiornika wodnego „Żelazówka” w km 18 + 259 rzeki Breń.

Podczas uzgodnień wstępnie przyjęto, że z uwagi na formalno – prawne uwarunkowania, ale też bezpośrednie sąsiedztwo planowanego zbiornika z miastem, liderem projektu będzie Gmina Dąbrowa Tarnowska, która w imieniu sygnatariuszy przyszłego porozumienia przeprowadzi postępowanie które wyłoni projektanta
i docelowo uzyska pozwolenie na budowę.

Zebrani zauważyli że zaproponowany podział kwoty po 50% dla RZGW i Samorządów będzie trudny do sfinansowania i będzie potrzebne wsparcie z Ministerstwa Infrastruktury lub rezerwy premiera.

Na spotkaniu padły też deklaracje dotyczące możliwości samorządów w zakresie współfinansowania prac projektowych, których wstępne koszty szacuje się na kwotę od 3 do 4 mln. zł.

Obecnie jest opracowywane studium wykonalności zadania i są rozważane możliwe warianty zbiornika na zlecenie RZGW Wody Polskie.

Zgromadzeni zadeklarowali wolę pilnego zawarcia porozumienia, by jeszcze w bieżącym roku rozpocząć projektowanie, które potrwa zapewne minimum 2 lata.

%name Spotkanie w sprawie budowy zbiornika retencyjnego