7 lutego Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej spotkał się z Lucine Zhang oraz Agungiem Prawira Elang, którzy są studentami Chin i Indonezji i wolontariuszami AIESEC, którzy dzielili się swoimi wrażeniami z pobytu w Dąbrowie Tarnowskiej. Od 4 do 9 lutego 2019 r. gościli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w ramach projektu International Education.
Lucine i Agung przygotowali wiele ciekawych prezentacje dla nauczycieli, którzy uczęszczają na kurs języka angielskiego w ramach realizacji projektu Erasmus+. Uczniowie podczas prezentacji poznawali kulturę i tradycje Chin i Indonezji. Jednym z punktów punktem programu było zwiedzanie Szkolnej Izby Regionalnej dąbrowskiej Dwójki oraz wizyta w Ośrodku Spotkania Kultur i zwiedzanie synagogi. 

Szerzej o kilkudniowej wizycie wolontariuszy AIESEC
na stronach Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2.

%foto UMDT  %foto UMDTAIESEC dzień 1

%foto UMDT  %foto UMDTAIESEC dzień 2

%foto UMDT  %foto UMDTAIESEC dzień 3

%foto UMDT  %foto UMDTAIESEC dzień 4

%foto UMDT  %foto UMDT
AIESEC dzień 5

%foto UMDT  %foto UMDTAIESEC dzień 6

AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. W Polsce, od ponad 45 lat rozwijamy w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach wspierających ich realizację.
AIESEC dociera do 15 największych ośrodków akademickich w Polsce, gdzie za pośrednictwem realizowanych w zespołach inicjatyw kreujemy liderów, którzy w odpowiedzialny sposób wpływają na swoje lokalne otoczenie.