W piątek 5 stycznia 2018 r., odbyła się po raz pierwszy w tym roku, narada Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego z sołtysami sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska. Spotkanie miało charakter ściśle roboczy, a udział w nim brali także: Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Krzysztof Gąsior .

W pierwszej części posiedzenia sołtysi wytypowali odcinki dróg transportu rolnego przeznaczone do remontu w 2018 r. W wyniku wspólnych ustaleń zadecydowano, iż w bieżącym roku wyremontowane zostaną dwie drogi tj. droga położona na działce Nr 996 w Nieczajnie Górnej (tzw. droga Kaczałówki) oraz droga położona na działce Nr 66/2 w Laskówce Chorąskiej (ul. Akacjowa). Sporo uwagi poświęcono także  sprawom dotyczącym oświetlenia ulicznego i drogowego w poszczególnych sołectwach oraz utrzymania zimowego.   

Kolejną istotną kwestią którą poruszył Burmistrz była sprawa zapewnienia kompleksowego wsparcia i pomocy dla osób starszych, chorych i samotnych oraz współpraca  sołtysów w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. W tym punkcie porządku obrad Burmistrz przedstawił także szczegółowe dane dotyczące planowanej realizacji zadania pod nazwą: Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku – klubu samopomocy w ramach realizacji zadania pn. ”Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.

W dalszej części spotkania omówiono harmonogram imprez wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem spotkań opłatkowych, które na stałe weszły już do tradycji i są niezmiennym  punktem poświątecznym kalendarza Gminy. Ustalono, że zebrania wiejskie w sołectwach odbędą się po 20 lutym i w  miesiącu marcu br.

Na spotkaniu nie zabrakło również dyskusji na temat pozyskiwania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz  funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej.

Opracowała:
Izabela Pintatara –Twardy
Inspektor ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej