Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych, również tych mniej oczywistych, np. sklepach… z biżuterią! Od 1 stycznia 2019 r. o Kartę może wystąpić każdy, kto miał w przeszłości na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – niezależnie od tego, ile dzisiaj mają lat. – Tylko w pierwszym kwartale tego roku wydaliśmy już ok. 205 tys. Karta Dużej Rodziny – informuje minister Elżbieta Rafalska. Karta Dużej Rodziny to zniżki m.in. na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków narodowych, niższe opłaty paszportowe, a także zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa, a także rzeczy mniej oczywistych takich jak biżuteria i prenumerata wybranych tytułów prasowych.

W 2018 r. jako pierwszy dokument publiczny Karta Dużej Rodziny została udostępniona na urządzeniach mobilnych w postaci elektronicznego dokumentu. Oznacza to, że obok tradycyjnej Karty, dzieci i rodzice mogą korzystać z aplikacji. To bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie – dzisiaj smartfon obsługujący taką aplikację ma niemal każdy – mówi minister Elżbieta Rafalska. Jej zdaniem rozszerzenia opcji Karty Dużej Rodziny są wyrazem doceniania trudu wychowania większej liczby dzieci. Ma także ułatwić rodzinom wielodzietnym codzienne funkcjonowanie.

Elektroniczna KDR jest dostępna w zasadzie od razu po jej przyznaniu, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Co więcej, dzięki aplikacji łatwiejsze jest wyszukiwanie partnerów programu oferujących zniżki oraz miejsc, w których można z nich skorzystać. A tych przybywa.Do końca 2016 r. zniżki oferowało ok. 1,5 tys. podmiotów w 11,4 tys. lokalizacji. Na koniec 2018 r. takich partnerów było już ok. 5,1 tys. a miejsc – ponad 22 tys.

Z początkiem tego roku weszła w życie kolejna ogromna zmiana w Karcie Dużej Rodziny – dzisiaj dostępna jest ona dla wszystkich, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, w jakim wieku są one dzisiaj. Dzisiaj Kartę Dużej Rodziny posiada 690,8 tys. rodzin wielodzietnych, z czego 503,5 tys. to rodziny posiadające obecnie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, a 187,3 tys. to rodziny, które wnioskowały o KDR na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Karta duzej rodziny Sprawdź, może i Ty masz prawo do Karty Dużej Rodziny

– Tradycyjną Kartę Dużej Rodziny posiada 2,33 mln osób, 1,07 mln rodziców i 1,26 mln dzieci. KDR w wersji elektronicznej posiada blisko 400 tys. osób – 212 tys. rodziców i 187 tys. dzieci. Najwięcej Kart wydano w woj. mazowieckim (14,65 proc. ogółu wydanych Kart), małopolskim (12,03 proc.), śląskim (9,81 proc.) i wielkopolskim (9,43 proc.) – wskazuje szefowa resortu rodziny.

Ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej Sprawdź, może i Ty masz prawo do Karty Dużej Rodziny