Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) w Polsce i ich znaczenie dla inwestycji

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie obszary, w których przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Inwestorzy mogą liczyć m.in. zwolnienia z podatku dochodowego, w pełni przygotowaną pod inwestycje działkę w konkurencyjnej cenie oraz pomoc przy załatwianiu formalności. Celem funkcjonowania stref jest przyspieszenie rozwoju regionów przez przyciąganie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy.
SSE działają na podstawie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 i na podstawie stosownych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów.
W  specjalnych strefach aktywności ekonomicznej zezwolenie na działalność mogą uzyskać wszystkie legalnie działające firmy, bez względu na ich wielkość oraz kraj pochodzenia.

SSE w Morzychnie działa w ramach Krakowskiej Strefy Ekonomicznej

Krakowska Strefa Ekonomiczna, w której wyodrębniona jest SSE w Morzychnie obejmuje ten obszar kraju, gdzie pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie SSE jest najwyższa w Polsce i najwyższa dla małych przedsiębiorstw.

Od 1 lipca 2014 r. zmieniają się jej nakłady, w wyniku czego małe firmy mogą odzyskać do 55% nakładów inwestycyjnych, średnie firmy mogą liczyć na  odzyskanie 45% nakładów, a duże na 35 %. Do korzystania z pomocy publicznej upoważnia przedsiębiorcę zezwolenie wydawane przez Krakowski Park Technologiczny, który zarządza Krakowską Strefą Ekonomiczną.
W całej strefie utworzono już ponad 16 000 miejsc pracy, a wysokość poniesionych nakładów wyniosła 2,3 mld zł. Gmina Dąbrowa Tarnowska dąży do podniesienia tych wskaźników dzięki swojej SEE w Morzychnie.

Specjalna Strefa Ekonomiczna Dąbrowy Tarnowskiej w Morzychnie działa istnieje od 2 stycznia 2013 r.
na podstawie
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
z dnia 2 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 100);

************************************************************************************************************************************