Piątek 29 września br. był dniem oficjalnego otwarcia Stacji Uzdatniania Wody w Żabnie po zakończeniu pierwszego etapu modernizacji i rozbudowy. W uroczystości wzięli udział m.in: udział Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Burmistrz Żabna Stanisław Kusior, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec oraz Prezes RPWiK Grzegorz Niedbała.
Zadanie to realizowało Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej spółka z o.o., a jego celem była poprawa zaopatrzenia w wodę 3 gmin: Dąbrowy Tarnowskiej, Żabna i Olesna oraz awaryjnie Gręboszowa poprzez zwiększenie dobowej produkcji wody uzdatnionej w tym ujęciu z 2000 m3 do 4 000 m3. Właścicielem spółki jest Związek Gmin do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej utworzony przez gminy Dąbrowa Tarnowska, Żabno i Olesno.

Modernizacja polegała na wybudowaniu całkowicie nowej stacji uzdatniania wody wraz ze znaczącą poprawą stanu pozostałej infrastruktury towarzyszącej. Prace modernizacyjne prowadzone były przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania dotychczasowej stacji uzdatniania wody.

Koszt realizacji zadania wyniósł 4 974 577 zł. brutto. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych spółki, i dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w postaci częściowo umarzalnej pożyczki w wysokości około 1 670 000 mln złotych.  Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe Otech spółka z o.o. w Gorlicach.

Szczegółowe informacje o tym przedsięwzięciu RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawia poniższy film zrealizowany na zlecenie spółki.

%foto UMDT  %foto UMDT