Rekrutacja na warsztaty artystyczne, które wystartują od 10 września br. (plastyczne, muzyczne, taneczne, kulinarne) w ramach projektu “Cyfrowy Dom Kultury” odbywa się w terminie 5-29 sierpnia. Zgłoszenia chętnych (plastyka, taniec, muzyka – gitara: dzieci i młodzież, kulinaria – dorośli, preferencyjnie seniorzy) odbywać się będzie za pośrednictwem formularza Google. Formularz udostępniony w powyższym terminie na oficjalnym fanpage’u Dąbrowskiego Domu Kultury na portalu Facebook. Ilość miejsc ograniczona, koordynator będzie weryfikował listy i potwierdzał ostateczną kwalifikację na podstawie podanego kontaktu (tel. lub e-mail).

Zajęcia odbywać się będą we wrześniu i październiku średnio raz w tygodniu, czas ich trwania każdorazowo zależeć będzie od tematu i formy warsztatów. Nauczyciele i uczniowie będą korzystać z zapisu live lub nagrania. Materiał instruktażowy będzie umieszczany na platformie zoom, w niektórych przypadkach bezpośrednio na kanale Youtube z linkami dostępu i szczegółowymi informacjami o czasie emisji. Warsztaty z założenia mają charakter interaktywny, co umożliwia kontakt uczniów  z instruktorami w celu optymalizacji i efektywności wykonywania ćwiczeń. Wszystkie działania promujące szkolenia będą dokumentowane i aktualizowana na fanpage’u Facebooka Dąbrowskiego Domu Kultury.

Projekt realizowany jest w ramach programu “Kultura w sieci” i dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

logo kultura w sieci auto 1600x800 Start rekrutacji na warsztaty on line „Cyfrowy Dom Kultury”