Jubileusz 15 lat działalności Stowarzyszenia Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego (STKPD) odbył się w Dąbrowskim Domu Kultury w sobotni wieczór 16 września. Uroczystość zaszczycili znamienici goście, wśród nich: Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej, dyrektorzy i kierownicy instytucji (Wanda Chlastawa – Dom Malarek, GOK w Oleśnie z/s w Zalipiu, Anna Morawiec – MODR), prezesi stowarzyszeń (Krystyna Guzik – UTW, Marian Łączyński – Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ryszard Siepiora – Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta).

Spotkanie było okazją do podsumowania sukcesów STKPD ostatnich lat, podziękowań dla obecnych władz (list gratulacyjny Burmistrza na ręce Elżbiety Wiatr – Prezeski, kwiaty od Zarządu UTW i Dyrekcji DDK) i dla pracujących społecznie w nieodległej przeszłości: Agaty Wilk oraz honorowego Prezesa Edmunda Wilka (Prezesa rzeczywistego w latach 2001-16). Piękne okolicznościowe plakiety ufundowali właściciele „Grawprojekt 2”, jednocześnie członkowie stowarzyszenia – Agnieszka Wrona-Łapa i Piotr Łapa. Podsumowania, z uwzględnieniem zrealizowanych zadań i przyszłych projektów dokonał Paweł Chojnowski – Sekretarz STKPD i zarazem Dyrektor DDK. Podczas jubileuszu zaprezentowano dokonania literackie członków stowarzyszenia: aktorzy Zespołu Teatralnego DDK przeczytali kilka wierszy Anny Morawiec, nagrodzonych na ogólnopolskim konkursie w Gdańsku w 2015 r., fragment swojej książki o Szarwarku przeczytała Józefa Borowska-Marciniak, a utwory poetyckie, łącząc się przez internet (za pośrednictwem komputera i projektora cyfrowego, na ekranie kinowym), przedstawił Damian Kozaczka. Pięknym wzbogaceniem muzycznym był koncert gitarowy w wykonaniu Ewy Sobarni i Maksymiliana Mola (przygotowany pod kier.art. Łukasza Chmiela).

Ważną częścią jubileuszu był wernisaż wystawy dorobku artystycznego członków stowarzyszenia. Obrazy, rysunki, rzeźby, płaskorzeźby i rękodzieło (decoupage) wystawiają: Sylwia Bubel, Barbara Gawlik, Lidia Krawczyk, Izabela Moździerz, Jacek Sąsiadek, Wiktor Mazur, Anna Morawiec, Elżbieta Wiatr, Justyna Wiatr, Zdzisław Banaś, Wiktoria Kopieć, Agata Wrona, Dagmara Szlosek, Piotr Łapa, Edmund Wilk, Ewa Łazowska, Stanisław Stroński, Agnieszka Wrona-Łapa, Gabriela Marzec, Wiktoria Wieczorek, Wiktoria Woziwoda, Kinga Nasiadka i Piotr Boryczka.

Jubileuszowa wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w godzinach pracy DDK do połowy października.

Imprezę poprowadzili Elżbieta Wiatr i Paweł Chojnowski, a goście mogli poczęstować się lampką szampana i kawałkiem wspaniałego tortu wykonanego przez Teresę Kiwior.