28 grudnia 2017 r. na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wręczył nagrody dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska. Nagrody przyznano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli w oparciu o kryteria zawarte w „Regulaminie określającym szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego” za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Głowacz,      Anna Węc, Renata Bułat,  Ewelina Biedak, Ewa Michoń, Alicja Czesak – Ptak.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  w Dąbrowie Tarnowskiej: Klara Wąż, Krzysztof Krakowski, Diana Dyda, Marzena Rzepka, Katarzyna Wójcik,  Katarzyna Pikul, Tomasz Łabędź, Monika Guzik – Skirzyńska,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej: Grażyna Tabor, Kazimierz Zych, Renata Błasiak, Anna Szczygieł, Urszula Bobowska.
Publiczna Szkoła Podstawowa  w  Nieczajnie Górnej  – Renata Sojka.
Publiczna Szkoła Podstawowa w  Smęgorzowie: Alicja Bańbor, Jadwiga Kozłowska.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim: Dorota Bzduła, Ewa Kijowska,  Iwona Tańska,   Małgorzata Pytka.
Publiczne  Przedszkole Nr 1  w Dąbrowie Tarnowskiej: Anna Górka, Barbara Fijał.
Publiczne  Przedszkole Nr 2  w Dąbrowie Tarnowskiej: Zofia Dorosz.
Publiczne  Przedszkole  w Smęgorzowie:  Halina Kowal.

Podczas czwartkowej sesji Krzysztof Kaczmarski wręczył także stypendium naukowe Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej uczennicy Wiktorii Grzech.

W 2017 r. Wiktoria Grzech  została stypendystką Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego. Dzięki uzyskanemu stypendium uczennica Wiktoria Grzech obecnie reprezentuje Polskę w Szkole Zjednoczonego Świata we Włoszech. Warto wspomnieć, że takie stypendium na lata 2016-2019 otrzymało tylko dziewięcioro uczniów   z Polski. Ponadto, Wiktoria Grzech zdobyła dodatkowe stypendium, dzięki któremu w czasie wakacji reprezentowała Polskę na międzynarodowym obozie GAKKO w Japonii.

W imieniu Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Przewodniczący Jacek Sarat złożył Wszystkim nagrodzonym gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Inspektor ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej