Św. Mikołaj zawitał do podopiecznych Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej i z „workiem prezentów” spotkał się z wyczekującymi go dziećmi i młodzieżą Domu Dziecka. Spotkanie było okazją do wielu uśmiechów i radości. Św. Mikołaj przekazał prezenty, które pomogli mu przygotować: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Starostwo.
Podczas wizyty w Domu Dziecka Mikołajowi towarzyszyli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z Radnym Rady Miejskiej Jerzym Żelawskim, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz z Wicestarostą Krzysztofem Brykiem, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Anioł-Głuszek wraz z Z-cą Dyrektora Marią Smolichą.

W domowej atmosferze ośrodka – dąbrowskiej Jednostki Wspierającej Rodzinę – obecnie mieszka i organizuje swoje życie 24 podopiecznych.
W prezentach otrzymanych od Św. Mikołaja wychowankowie znaleźli również upominki przekazane przez reprezentującą Posła na Sejm Wiesława Krajewskiego Urszulę Popek. Obowiązki gospodarza pełnił Dyrektor Jednostki Wspierającej Rodzinę Krzysztof Piotrowski wraz z wychowawcami.
Tradycyjnie wychowankowie podziękowali Św. Mikołajowi za prezenty i zaprosili na kolejną wizytę za rok. Młodzież obdarowała wszystkich gości własnoręcznie wykonanymi pięknymi świątecznymi upominkami.