Na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska program „Rodzina 500+” będzie realizowany przez Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej.
Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym otrzymają także pomoc na pierwsze dziecko lub jedynaka. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500 + będzie można składać osobiście od dnia 1 kwietnia 2016 r. w pokojach nr 7,8,9 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (parter). Ponadto szczegółowe informacje oraz druki wniosków będzie można uzyskać w punkcie informacji Urzędu Miejskiego, na parterze przy głównym wejściu lub pod numerem telefonu 14 644 2127.

Istnieje także możliwość pobrania wniosku z naszej strony (link tutaj), który po wypełnieniu i wydrukowaniu można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym ze -zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Pliki do pobrania

Dla osób, które będą chciały złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500 + bez konieczności wychodzenia z domu niezbędne będzie skorzystanie z pośrednictwa systemów teleinformatycznych tj.

  • Portalu Informacyjno – Usługowego z obszaru zabezpieczenia społecznego Emp@tia,
  • systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • bankowości elektronicznej.rodzina 500 774x434 01 Świadczenia 500+ w gminie Dąbrowa Tarnowska

Szczegółowe informacje o programie „500 +” można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – w zakładkach: Pytania i odpowiedzi oraz Wyjaśnienia krok po kroku.


Krok po kroku 500  Świadczenia 500+ w gminie Dąbrowa TarnowskaInformator rodzina 500  Świadczenia 500+ w gminie Dąbrowa Tarnowska


Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia br. Natomiast ustalenie prawa i wypłata świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku