Światowy Dzień Seniora to symbol pamięci i wdzięczności kierowany do ludzi, którzy urodzili się w ubiegłym wieku. Jego celem jest integracja środowiska osób starszych oraz umocnienie więzi międzypokoleniowych.

Drodzy Seniorzy!

Święto Seniora to czas, w którym oczy wszystkich zwrócone są ku osobom starszym i ich potrzebom. Seniorzy tworzą ogromny kapitał społeczny.

W tym szczególnym dniu dziękujemy Wam za ofiarowane serce, pomoc, dobre rady i wkład w rozwój Gminy Dąbrowa Tarnowska – naszej Małej Ojczyzny.

To właśnie Wy, Seniorzy jesteście wielką wartością dla społeczeństwa i drogowskazem dla młodzieży, która dopiero stawia kroki na krętych ścieżkach życia. Waszymi atutami jest połączenie doświadczenia i mądrości życiowej z tym, co niesie współczesność, umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością, ciekawość świata i rozwaga.

Pełnicie wyjątkową rolę nie tylko w Rodzinach, ale również jesteście bezcennym i niezbędnym elementem naszego społeczeństwa. Państwa chęć bycia aktywnymi w życiu społecznym, kulturalnym daje wyraz na co dzień. Podejmujecie Państwo szereg inicjatyw, posiadacie bogatą własną twórczość, która odzwierciedla różne pasje. Imponująca jest Państwa chęć kształcenia się, choćby na Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Dziękujemy za podejmowane działania, które przyczyniają się do aktywizacji środowiskowej i pobudzania życia społeczności lokalnych. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, że chcą Państwo mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość i czynnie ją kształtować, by przekazać swoje dziedzictwo następnym pokoleniom.

Z okazji Dnia Seniora składamy Paniom i Panom najserdeczniejsze życzenia długich lat w dobrym zdrowiu i czerpania radości ze słonecznej strony życia. Niech Złota Jesień Życia będzie najlepszym czasem na spełnianie planów, marzeń. Niech miłość i troska najbliższych zawsze Państwa otacza, bo wtedy każdy dzień staje się powodem do uśmiechu.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

rozowy blask Światowy Dzień Seniora – 14 listopada