Uroczystość Odpustowa ku czci Św. Brata Alberta, która odbyła się 17 czerwca w hospicyjnej Kaplicy w tym roku miała szczególny wymiar bowiem łączyła się z 20-stą rocznicą rozpoczęcia działalności przez Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta Chmielowskiego Caritas Diecezji Tarnowskiej.
Mszy Świętej z udziałem aktualnych i byłych Księży Dyrektorów Tarnowskiej Caritas,
Ks. Proboszcza miejsca, Ks. Kapelanów,  Władz Samorządowych, Dyrekcji PCPR oraz Pracowników i Podopiecznych przewodniczył Ks. B-p Stanisław Salaterski.
W wygłoszonej homilii Ks. Bp nawiązując do postaci naszego Patrona swoją refleksję skierował zarówno do chorych zachęcając, aby starali się przyjmować chrześcijańską postawę wobec cierpienia, a także do pracowników zachęcając do ciągłego odnawiania motywacji do podjęcia się tej posługi oraz powracania do jej źródła –  zawołania Św. Brata Alberta by być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole.

Rocznica była szczególna okazją do dziękczynienia Bogu za bezmiar łask, którymi nas nieustannie obdarzał, a także do refleksji na ile jesteśmy wierni misji niesienia ulgi
w cierpieniu, której podjęliśmy się 20 lat temu odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, aby uczcić Św. Brata Alberta poprzez czyn, jakim jest służba bliźnim, zwłaszcza chorym i bliskim śmierci.
20 lecie działalności było również okazją, aby podziękować ludziom, którzy zainicjowali, tworzyli, wspierali i podtrzymują to szczególne dzieło, bez wątpienia – Boże Dzieło jakim jest  Hospicjum/DPS.
20 lat hospicjum w Dabrowie Tarnowskiej 2019 19 Święto 20 lecia Hospicjum im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Kontynuacją Wspólnoty stołu Eucharystycznego była uroczysta Agapa, której miłym akcentem były słowa gratulacji i uznania dla trudu naszej pracy od Starosty Dąbrowskiego Powiatu przekazane przez Wicestrostę Krzysztofa Bryka, od Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, od Dyrektora PCPR Agnieszkę Anioł-Głuszek oraz od Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego przekazane przez Krzysztofa Orwat, a także uhonorowanie dyplomem gratulacyjnym przez Dyrekcję Hospicjum/DPS współpracowników nieprzerwanie pracujących od 1999 roku.

20 lat hospicjum w Dabrowie Tarnowskiej 2019 20 Święto 20 lecia Hospicjum im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego wyrażając uznanie dla 20 letniej pracy Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej, przyznała “Złote Troski” – za szeroko otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka. W tym roku podczas 6. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, które odbyły się w naszym mieście w kwietniu, “Złotą Troską” odebrał Ks. Prała Józef Poremba – pomysłodawca, budowniczy i pierwszy kapelan dąbrowskiego Hospicjum. W dniu święta 20-lecia Hospicjum od Zarządu Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego “Złotą Troskę” otrzymała Urszula Mróz – Dyrektor dąbrowskiego Hospicjum.
Przy jubileuszowym torcie i kawie wspominaliśmy wydarzenia będące naszym udziałem, które w szczególny sposób zapadły w naszej pamięci. Warto nadmienić, że w okresie minionych 20 lat objęliśmy całodobową stacjonarną opieką łącznie ponad 4 tysiące osób  terminalnie i przewlekle chorych. Oby Pan dał nam wszystkim /pracownikom, wolontariuszom i wszystkim wspomagającym naszą działalność/ siły ducha i ciała do dalszego codziennego zmagania się z cierpieniem innych oraz stawania  się dla każdego potrzebującego pomocy człowieka „dobrymi jak chleb”.

Urszula Mróz
Dyrektor Hospicjum im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej