W niedzielę 2 września br. mieszkańcy Żelazówki dziękowali za plony. Uroczystość dożynek wiejskich przygotowanych wspólnie przez Soltysa Kazimierza Pinasa, radę sołecką Ochotniczą Straż Pożarną w Żelazówce  obchodzono wraz samorządowcami: Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim, Zastępcą Burmistrza Stanisławem Ryczkiem, Starostą Dąbrowskim Tadeuszem Kwiatkowskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej Jackiem Saratem.

Obchody rozpoczęły się w tutejszym kościele pw. Świętego Winctego  à Paulo. Mszę Świętą dziękczynną odprawił Ks. proboszcz Marek Lasek. Podczas nabożeństwa złożono symbolicznie chleb i owoce jako dar ołtarza, a ksiądz proboszcz poświęcił wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkańców.

Dalsze świętowania odbywało się w Centrum Kulturalno-Społecznym, gdzie przy wspaniałym poczęstunku mieszkańcy i goście mieli okazję porozmawiać o sprawach sołectwa z samorządowcami. Podczas dożynek gospodynie z sąsiedniej Laskówki Chorąskiej promowały regionalne przysmaki oraz Lokalną Grupę Działania „Prowent”.
Dla najmłodszych przygotowane zostały dmuchane zjeżdżalnie oraz inne atrakcje.

Zdjęcia -Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej i Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej