Dzień Samorządu Terytorialnego to święto, które upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 r. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w Polsce po II wojnie Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 r., na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej możemy przeczytać, że idea odbudowy w naszym kraju autentycznego samorządu, utworzenia niezależnych władz terytorialnych była możliwa dopiero po 1989 r. W odrodzonej Polsce rozpoczął się wówczas proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce obywateli. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając święto samorządu terytorialnego, wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i działalności.

Samorząd terytorialny w Polsce, zgodnie z konstytucją, wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. W latach 1990 – 1998 samorząd terytorialny istniał tylko na szczeblu gminy. Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim pracownikom samorządowym, urzędnikom, personelowi jednostek organizacyjnych gminy, ale także radnym i sołtysom należą się gratulacje i podziękowania za wspólną troskę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej, za ciekawe pomysły i śmiałe decyzje dla dobra lokalnej społeczności oraz za kształtowanie przynależności do naszej małej Ojczyzny. Potrzeba wielkiej siły, odpowiedzialności i mądrości w realizacji potrzeb społeczności lokalnych.

Dziękując za dotychczasową wspólną, codzienną pracę liczymy na Państwa dalsze zaangażowanie, byście w duchu odpowiedzialności, ale i z odwagą działali dla dobra naszego regionu.  Życzymy dużo wytrwałości, samych sukcesów oraz aby Państwa wysiłki były zawsze zauważane i doceniane przez mieszkańców naszej gminy.1201267 Święto Samorządu Terytorialnego