31 maja br. świętowano kolejną rocznicę nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Po Mszy św. odprawionej przez ks. Dariusza Grocholę społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi zebrała się w sali gimnastycznej. W tym uroczystym dniu swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Krzysztof Kaczmarski; radni Rady Miejskiej: Kazimiera Wąż, Barbara Gawle, Józefa Taraska, Andrzej Buśko, Bogdan Pawelec; córka naszej patronki Marii Kozaczkowej Krystyna Ludwicka, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ogusława Molak, dyrektor MOPSiWR Katarzyna Hałun, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Początek, dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski, przedstawicielka Centrum Usług Wspólnych Henryka Światłowska, Komendant Powiatowej Policji nadkom. Mirosław Strach, kom. Jarosław Kmieć, byli dyrektorzy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Jan Sosin i Marian Gajda; emerytowani nauczyciele: Cecylia Machaj, Elżbieta Boryczka, Helena Trzpit, Bogumiła Doktor, Teresa Palus, Leszek Kotlorz, p.Barbara Fido. Licznie przybyli też rodzice na czele Przewodniczącą Rady Rodziców Katarzyną Skrzyniarz.

Po powitaniu gości Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 Iwona Wrzoskiewicz – Słonka przypomniała motywy wyboru przed czternastoma laty zbiorowego patrona szkoły – Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego. Są wśród nich ludzie pióra, żołnierze, nauczyciele, chłopi i inni, często bezimienni bohaterowie, których łączy fakt, że związani byli z Powiślem Dąbrowskim, a swoim życiem, twórczością, działalnością, przynieśli chlubę tej ziemi i rozsławili ją. Przyjmując ich jako patronów, nauczyciele starają się w swojej pracy wychowawczej naśladować ich postawy, czerpać z tego, co po sobie zostawili. Chcą, aby uczniowie gimnazjum swoją nauką, pracą i postawą życiową również zasłużyli na szacunek i pamięć przyszłych pokoleń. Następnie głos zabrał Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, który podkreślił ważną rolę Publicznego Gimnazjum nr 2 w lokalnym środowisku, pogratulował całej kadrze nauczycielskiej dotychczasowych osiągnięć oraz  zadeklarował wsparcie dla reaktywowanej w ramach reformy edukacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.

%foto UMDT  %foto UMDT

W części artystycznej uczniowie przedstawili montaż słowno – muzyczny, którego poetyckim motywem przewodnim było zamknięte w słowach piękno nadwiślańskiego krajobrazu, piękno ziemi, na której się urodzili, na której żyli i pracowali, i za którą, jeśli było trzeba, ginęli Bohaterowie Powiśla Dąbrowskiego. Dodatkowym elementem była prezentacja multimedialna dotycząca postaci ważnych dla naszej Małej Ojczyzny.

%foto UMDT  %foto UMDT

Po programie artystycznym goście zostali zaproszeni do zwiedzania okolicznościowych wystaw, prezentujących dorobek szkoły, osiągnięcia uczniów oraz prace artystyczne utalentowanych gimnazjalistów. Mogli też wpisać się do Księgi Pamiątkowej. Na koniec zaproszono wszystkich do szkolnej świetlicy na poczęstunek.

%foto UMDT  %foto UMDT

Święto Szkoły przygotowali nauczyciele: Lucyna Chojnowska, Maria Opiła, Katarzyna Grabka, Magdalena Janik, Sylwia Marciniec, Agata Włodarczyk, Paweł Golemo i Kazimierz Zych przy wsparciu dyrekcji i całego grona pedagogicznego.

 Więcej zdjęć pod linkiem: https://www.facebook.com/167534603426512/photos/a.724665557713411.1073742114.167534603426512/724666427713324/?type=3&theater