Zgodnie z polskim prawem opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin powinny być odpowiednio zagospodarowane. System Zbiórki Opakowań PSOR pomaga w prosty i bezpieczny dla środowiska sposób wypełniać ten prawny obowiązek. System ten funkcjonuje od 2004 roku jako inicjatywa producentów i importerów środków ochrony roślin. Zapewnia skuteczną oraz bezpieczną dla środowiska i ludzi zbiórkę i zagospodarowanie opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz opakowań po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. System działa w całej Polsce i porządkuje działania kilkudziesięciu producentów i importerów, tysięcy sklepów i milionów rolników. Pomaga rolnikom dbać o zdrowie własne i bliskich, porządek w gospodarstwie i o środowisko naturalne.
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, które jest właścicielem systemu prowadzi obecnie działania informacyjne dotyczące opakowań wykonanych z tworzywa HDPE, które sklasyfikowane są jako niebezpieczne (15 01 10*).

W związku z rozwojem rynku przetwarzania odpadów opakowaniowych, rośnie popyt na tworzywo HDPE wśród firm zajmujących się zbieraniem odpadów i recyklingiem. Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że firmy te pozyskują opakowania po środkach ochrony roślin, które są sklasyfikowane jako niebezpieczne (15 01 10*) i przetwarzają je jako opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02). W ten sposób nie zostają zachowane wszelkie obostrzenia prawne związane z transportem, składowaniem, sortowaniem i przetwarzaniem odpadów po środkach niebezpiecznych. Surowiec pochodzący z recyklingu opakowań po środkach niebezpiecznych nie powinien być wykorzystywany do produkcji np. opakowań do chemii domowej czy kosmetyków lub mających kontakt z żywnością np. misek czy pojemników, których używamy w naszych kuchniach. Tymczasem właśnie takie produkty powstają z tworzyw sztucznych HDPE pochodzących z recyklingu. Opakowania po środkach ochrony roślin przetwarzanych jako 15 01 10*, czyli zgodnie z prawem, w ramach Systemu PSOR, wykorzystywane są do produktów, które nie mają kontaktu z żywnością – np. rur osłonowych do światłowodów. Taki proceder jest nie tylko nielegalny i niezgodny z ustawą o odpadach i ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ale także niebezpieczny dla środowiska, a w efekcie – konsumentów.

%foto UMDT  %foto UMDT

Rolnicy mają obowiązek zwrotu opakowań do punktu sprzedaży. Każde inne działania zagrożone jest karą grzywny, może też skutkować zmniejszeniem lub utratą dopłat z ARiMR. Aby pomóc rolnikom udowodnić oddanie opakowań załączamy do pobrania kartę zwrotu odpadów i formularz dla podmiotu przyjmującego odpad.

Rolnicy są prawnie zobowiązani do zwrotu opakowań, sklepy – do ich przyjęcia, a producenci i importerzy – do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania tych opakowań. W ramach Systemu Zbiórki Opakowań PSOR użytkownicy ŚOR mogą bez ponoszenia kosztów wypełnić swój prawny obowiązek. Wystarczy, aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty. Punkty sprzedaży są zaopatrywane w worki do zbierania opakowań, zasady zbiórki opakowań, a operator Systemu, firma Remondis, zapewnia odbiór opakowań na koszt producentów i importerów.

%foto UMDT  %foto UMDT

Rolnicy są prawnie zobowiązani do zwrotu opakowań, sklepy – do ich przyjęcia, a producenci i importerzy – do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania tych opakowań. W ramach Systemu Zbiórki Opakowań PSOR użytkownicy ŚOR mogą bez ponoszenia kosztów wypełnić swój prawny obowiązek. Wystarczy, aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty. Punkty sprzedaży są zaopatrywane w worki do zbierania opakowań, zasady zbiórki opakowań, a operator Systemu, firma Remondis, zapewnia odbiór opakowań na koszt producentów i importerów.

Poprzez udział w Systemie Zbiórki Opakowań PSOR wprowadzający produkty niebezpieczne wykorzystywane w rolnictwie realizują obowiązki wynikające z ustawy z 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. System Zbiórki Opakowań PSOR nie przejmuje od wprowadzających odpowiedzialności za realizację obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawa nie przewiduje możliwości przejęcia przez inny podmiot odpowiedzialności za realizację obowiązków nałożonych na wprowadzających środki niebezpieczna w opakowaniach.

Więcej informacji w Broszurze PSOR

%foto UMDT  %foto UMDT