Stabilizuje się sytuacja powodziowa w Dąbrowie Tarnowskiej, chociaż nie można wykluczyć dalszych problemów w przypadku utrzymywania się niekorzystnej aury z obfitymi opadami. Rzeki i cieki wodne na terenie gminy obniżają się, jednak przewidywana sytuacja meteorologiczna wymaga pozostania w stanie gotowości. Grunt jest już tak mocno nawodniony, że nie przyjmuje opadów. Strażacy z wielkim poświęceniem usuwają wodę z posesji mieszkalnych.
Trwa sprzątanie w gminnych obiektach użyteczności publicznej. Woda jest z nich wypompowywana, a kolejnym etapem prac porządkowych będzie odkażania chloraminą, otrzymaną ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski pracuje w dużej mierze w terenie monitorując sytuację  powodziową mieszkańców i niosąc pomoc. Od wczoraj dowożone są worki z piaskiem.

 Jak zaznacza Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska:
-„Rzeki opadły, ale ciągle się obawiamy, bo mamy sygnały z niektórych miejscowości, że deszcz ciągle pada, a zlewnia do rzeki Breń jest duża. Istnieją więc obawy, że dramatyczna sytuacja może się powtórzyć. Komisja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny pracuje cały czas i jest wspomagana przez pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Szacują straty w mieszkaniach, w tym rzeczy codziennej użyteczności. Sprawdzają, czy nie zalało komuś ubrań, czy nie brakuje żywności, czy ma na czym spać. Czekamy, czy Wojewoda Małopolski uzgodni sposób zgłaszania szkód w uprawach, bo to też ucierpiało. W infrastrukturze mamy uszkodzenia kanalizacji, chodników i dróg. Kanalizacje mamy bardzo zamuloną na ulicy Nadbrzeżnej, Sportowej, na Alejach Wolności i trochę na ulicy Piłsudskiego. Przy ulicy Nadbrzeżnej jest mocno uszkodzony chodnik. Jest bardzo dużo dróg uszkodzonych na terenach wiejskich. Zalało modernizowaną niedawno halę łuczniczą.. Basen również został zalany, ale w miejscu, gdzie nie było urządzeń czułych na wodę. najbardziej ucierpiał Dąbrowski Dom Kultury, gdzie zalało piece do centralnego ogrzewania dla DDK i dla bloku nr 3 na os. Kościuszki”.

W dniu dzisiejszym (23 maja 2019 r.) od godziny 14:00 można będzie zgłaszać zapotrzebowanie na wypożyczenie osuszaczy do wykorzystanie w pomieszczeniach mieszkalnych. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej na czas powodzi pozyskał osuszacze z Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Zdjęcie z ul. Nabrzeżnej 22 maja 2019 r.: Anna Hudyka

%foto UMDT  %foto UMDT
Osoby poszkodowane w wyniku powodzi powinny skontaktować się ze swoimi ubezpieczycielami, dzwoniąc na infolinię. Pomoc można także uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny przy ul. Kościuszki 15 a w Dąbrowie Tarnowskiej.

Film z ul. Nadbrzeżnej w Dąbrowie Tarnowskiej z 22 maja 2019 z godz. 4:46


Zdjęcia: Mariusz Skrzyniarz Multi Pixel Zakład Fotograficzny

Zdjęcia z drona: Jarosław Mendys

Film z ul. Nadbrzeżnej w Dąbrowie Tarnowskiej z 22 maja 2019 z godz. 4:44