„Szkoła nowych możliwości” to projekt edukacyjny dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej w ramach programu Ersmus+, czyli „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowana ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na realizację przedsięwzięcia szkoła otrzymała wnioskowane dofinansowanie w wysokości 72 917,82 zł.
Głównymi założeniami zadania są działania, które zmierzają do rozwoju i unowocześnienia szkoły poprzez podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych nauczycieli, a także wzrost aktywności edukacyjnej, dotyczącej współpracy międzynarodowej poprzez udział kadry w szkoleniach z edukacji włączającej, językowych, metodycznych oraz TIK.

Od grudnia 2020 roku do czerwca  b.r. obywał się kurs stacjonarny z języka angielskiego, przygotowujący uczestników do wyjazdu na Maltę.

Następnie sześciu nauczycieli wzięło udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego w maltańskiej szkole Exetutive Training Institute.

Panie Renata Błasiak, Maria Opiła oraz pan Dariusz Węglowski uczestniczyli w kursie językowym. Pani Ewa Kijowska doskonaliła swoje umiejętności z zakresu metodyki, natomiast panie Iwona Tańska i Anna Wolak podnosiły kompetencje językowe oraz z kwalifikacje zakresu TIK.

Nauczyciele rozwinęli swoje kompetencje językowe, metodyczne i technologiczno-informacyjne oraz nawiązali międzynarodowe kontakty, co podniesie zarówno jakość nauczania jak i wymiar europejski szkoły.

Projekt będzie realizowany do 14 listopada 2022 roku.

1 „Szkoła nowych możliwości” Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej 2 „Szkoła nowych możliwości” Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej 3 „Szkoła nowych możliwości” Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej 4 „Szkoła nowych możliwości” Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej 5 „Szkoła nowych możliwości” Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej 6 „Szkoła nowych możliwości” Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej 7 „Szkoła nowych możliwości” Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej 8 „Szkoła nowych możliwości” Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej 9 „Szkoła nowych możliwości” Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej