W ostatnich dniach sierpnia Gmina Dąbrowa Tarnowska ukończyła inwestycję polegające na wymianie przestarzałych i nieekonomicznych kotłów gazowych na nowoczesne gazowe kondensacyjne w obiektach szkolnych i przedszkolnych.
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej została zrealizowana w miesiącach wakacyjnych bieżącego roku. W ramach inwestycji została wykonana pełna instalacja kotłowni wraz z dwoma kotłami o łącznej mocy 125 kW.  Koszt inwestycji wyniósł 81 385,23 zł.
Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej została zrealizowana w miesiącach wakacyjnych bieżącego roku. W ramach inwestycji została wykonana pełna instalacja kotłowni wraz z dwoma kotłami o łącznej mocy 70 kW, oraz modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, która została dostosowana do nowego źródła ciepła w budynku. Koszt inwestycji wyniósł 87 945,00 zł .

Wykonawcą robót budowlanych w obu obiektach była firma: JRK Produkcja Usługi Handel Jerzy Pasternak z Dąbrowy Tarnowskiej. Zrealizowanie inwestycji przyczyni się w znaczącym stopniu do obniżenia kosztów funkcjonowania budynków i zwiększenia komfortu użytkowania dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do tych obiektów edukacyjnych. Zastosowanie wysoko sprawnych kotłów gazowych kondensacyjnych wpłynie na obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza w okresie zimowym.

 Informacje opracował: Szymon Lichorobiec
Eko doradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

%foto UMDT  %foto UMDT