Gminne jednostki oświatowe

STRONY WWW PRZEDSZKOLI Z GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

%foto UMDT %foto UMDT

%foto UMDT %foto UMDT%foto UMDT %foto UMDT%foto UMDT %foto UMDT%foto UMDT %foto UMDT

STRONY WWW SZKÓŁ Z GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

%foto UMDT %foto UMDT

%foto UMDT %foto UMDT

%foto UMDT %foto UMDT
%foto UMDT %foto UMDT

%foto UMDT %foto UMDT

%foto UMDT %foto UMDT

%foto UMDT %foto UMDT

%foto UMDT %foto UMDT

%foto UMDT %foto UMDT

%foto UMDT %foto UMDT

Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska

Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska.

*************************************************************************************

Powiatowe jednostki oświatowe:

STRONY WWW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

%foto UMDT %foto UMDT%foto UMDT %foto UMDT