Oddział dla Dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej zachęca zorganizowane grupy dzieci w różnym wieku do „zabawy w teatr” z elementami języka migowego. Wielka wyobraźnia dzieci, potrzeba ruchu i twórczości wykorzystywana będzie podczas m.in. : autoprezentacji, zabaw pantomimicznych, krótkich inscenizacji z nietypowymi lalkami teatralnymi, układów choreograficznych, prostych scenek dramowych w oparciu o bajki i wiersze znanych autorów polskich. Dzieci będą nie tylko widzami, ale głównie aktorami, lalkarzami, animatorami, a dodatkowo w tę zabawę z tekstem literackim wplecione zostaną elementy języka migowego. Wszystko po to, aby pokazać zalety komunikacji pozawerbalnej, ćwiczyć precyzję ruchu, gestykulację, koordynację… I oczywiście będzie dużo czytania, czytania i czytania.

Istotnym elementem zajęć będzie także propagowanie tolerancji i otwartości wobec osób niesłyszących. W czwartek 8 marca odbyło się pierwsze spotkanie i w gronie pięciolatków i sześciolatków z wszystkich dąbrowskich przedszkoli Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej wesoło wkroczył w akcję czytelniczą „Teatr dla dzieci – dzieci dla teatru”.
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza chętne grupy dzieci do dnia 6 kwietnia br. w godzinach pracy Oddziału dla Dzieci. Chętni proszeni są o wcześniejszy kontakt bezpośrednio z Oddziałem dla Dzieci lub pod nr tel. 14 655 93 03 wew. 17.