W dniu 23.12.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej pod patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej będzie organizował posiłek wigilijny dla osób starszych, samotnych i potrzebujących, które zakwalifikowane zostaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, który zostanie przygotowany przez kuchnię Caritas „Betania” w Dąbrowie Tarnowskiej – ze względu na COVID-19 posiłki wigilijne zostaną przygotowane na wynos.

Osobom, które z wyjątkowych względów nie będą mogły przybyć osobiście po odbiór przygotowanego posiłku wigilijnego, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej dostarczą go do miejsca zamieszkania, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Aby nie dopuścić do sytuacji, aby ktokolwiek poczuł się samotny i opuszczony tegoroczny posiłek Wigilijny będzie zorganizowany i zostanie wydany w formie dań na wynos.

Z uwagi na obecną sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 przygotowany posiłek wigilijny wyjątkowo został przygotowany i wydany osobom na wynos.