TELEFONY ALARMOWE

 997 TELEFONY ALARMOWE          998 TELEFONY ALARMOWE          999 TELEFONY ALARMOWE

 tel 112 TELEFONY ALARMOWE
www.112.pl
e-mail: 112@112.pl

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. B. Joselewicza 4; 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. alarmowy 997, 112
tel. dyżurny 14 644-22-22, tel. centrala 14 644-23-33,
fax. 14 644-22-24
tel. zaufania 14 642-43-34
e-mail: komendant@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Żabieńska 20; 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. alarmowy 998, 112
tel. dyżurny 14 642-61-10, fax. 14 642-23-31
e-mail: kppspdabrowa@straz.krakow.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1; 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. centrala 14-642-28-31, tel. sekretariat 14-642-27-50,
fax. 14 642-27-14
Pogotowie Ratunkowe tel. 999, 112
e-mail: sekretariat@zozdt.pl

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej
Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642-27-75 fax. 14 642-27-47
e-mail: gczk@onet.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Żabieńska 20; 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642-61-10, fax. 14 642-23-31
e-mail: pczk@powiatdabrowski.pl

Powiat. Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Piłsudskiego 14; 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel.: 14 642-23-96, fax.14 642-25-71
nr telefonu alarmowego: 603 767 937
dabrowatarnowska@wsse.krakow.pl
psse.dabrowatarnowska@pis.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
Oddział w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Tadeusza Kościuszki 14; 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642-28-86
fax 14 642-43-75
e-mail: o-dabrowa-tarn@piorin.gov.pl

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Zazamcze 53; 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642 28 50, fax: 14 642 23-97
pogotowie awaryjne: tel. 667 887 270
e-mail: rpwik_dt@poczta.okay.pl

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
Oddział w Tarnowie – Rejon Dystrybucji Dąbrowa Tarnowska
ul. Oleśnicka 32a; 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel.14 642 23 24, fax 14 631 45 25
Pogotowie energetyczne tel. 991
e-mail: dabrowatarnowska@tauron-dystrybucja.pl

Punkt Obsługi Klienta – Tarnów
ul. Studniarskiego 2; 33-100 Tarnów
tel: 32 606 0 606
e-mail: kontakt.tarnow@tauron-pe.pl

KSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Tarnowie
Rejon Dystrybucji Gazu Dąbrowa Tarnowska
ul. Chmielowskiego 14; 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel./fax. 14 642-24-56
Pogotowie gazowe tel. 992
e-mail: rdg.dabrowa@tarnow.ksg.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej Sp. z o.o.
w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Sucharskiego 14; 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642-27-64
e-mail: mpecdt@op.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Jagiellońska 50; 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel./fax. 14 642-43-15
e-mail: dabrowatarn.piw@wetgiw.gov.pl

 Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

ul. Szarwarska 1; 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642-21-01, fax: 14 642-42-33
e-mail: dabrowatar@krakow.lasy.gov.pl