W dniu 15.11.2023 r., Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz ze Skarbnikiem Gminy – Panią Małgorzatą Bąba podpisali w Krakowie umowę o dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej” polega na pełnej termomodernizacji budynku oświatowego. Projekt swoim zakresem obejmie budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej i przewiduje następujące działania modernizacyjne: Ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły – 1217,63 m2, Ocieplenie ścian zewnętrznych poddasza szkoły – 175,17 m2, Ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej – 452,65 m2, Ocieplenie ścian fundamentowych szkoły i sali gimnastycznej – 353,21 m2, Ocieplenie dachu i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku szkoły – 1118,00 m2, Ocieplenie dachu nad salą gimnastyczna – 464,10 m2, Wymiana drzwi zewnętrznych (stalowych) – 25,21 m2, Wymiana okien zewnętrznych (drewnianych i stalowych) – 671,34 m2, Wymiana kotłów CO/CWU o mocy 380 kW wraz z systemem zarządzania energią i montażem zaworów termostatycznych oraz wymiana instalacji CWU w kotłowni wraz z wymianą zasobnika CWU 1000 l., instalacją zaworów podpionowych i urządzenia do rozliczania ciepła.

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach 4 Osi Priorytetowej – Regionalna polityka energetyczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Podpisane porozumienie przewiduje unijne dofinansowanie w wysokości: 2 830 593,22 zł.

Tego samego dnia, z uwagi na niezwykle krótki termin rozliczenia unijnego projektu została zawarta umowa wykonawcza. W imieniu Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej umowę podpisał Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek.

Wykonawcą zadania została firma: Zakład Remontowo-Budowlany Budolex z Ujanowic, z terminem realizacji zadania do 28.12.2023 r. Wartość umowna zadania: 3 492 788,16 zł.

Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących założeń projektowych:

1.poprawa efektywności energetycznej – 41,34 %

2.redukcja emisji CO2 – 31,13 %

3.obniżenia emisji pyłów: PM 10 i PM 2,5 – 42,68 %.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą finansową realizacja zadania pozwoli na oszczędność środków ponoszonych na ogrzewanie obiektu o ponad 50%.

unia Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z unijnym dofinansowaniem

00 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z unijnym dofinansowaniem IMG 5570.jpg23 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z unijnym dofinansowaniem IMG 5573 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z unijnym dofinansowaniem IMG 5576 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z unijnym dofinansowaniem