W piątek 21 grudnia br. w Jadłodajni Caritas „Betania” odbyła się tradycyjna kolacja wigilijna, do której zasiadły wspólnie z organizatorami osoby samotne, chore i w starszym wieku. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR), dąbrowską parafię NMP Szkaplerznej i Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej. W wigilii uczetsniczyli  Proboszcz Parafii NMP Szkaplerznej Stanisław Cyran, Z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek oraz Katarzyna Hałun Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny (MOPSiWR) w Dąbrowie Tarnowskiej. Inicjatorem tych spotkań przed wielu laty był ks. Prałat Józef Poremba i odbywały się najpierw w starej jadłodajni przy ul. Kościelnej, a od blisko dwóch dekad organizowane są w Kuchni Caritas „BETANIA” przy ul. Piłsudskiego.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewaniem kolęd przez uczestniczące w nim osoby. Ks. Proboszcz Stanisław Cyran przewodniczył modlitwie i pobłogosławił opłatki. Z-ca Burmistrza Stanisław Ryczek, jak i Dyrektor MOPSiWR Katarzyna Hałun złożyli przybyłym serdeczne, bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. Przekazali także życzenia od Burmistzra Krzysztofa Kaczmarskiego.
Radosna, pełna wzajemnej życzliwości atmosfera łamania się opłatkiem i składania sobie  życzeń towarzyszyła wszystkim zebranym. Na stół wigilijny trafiły tradycyjne potrawy wigilijne: barszcz z uszkami, kapusta z grochem, karp smażony, kompot z suszonych owoców. Po wspólnym kolędowaniu uczestnicy otrzymali świąteczne paczki przygotowane przez MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej.