Jeszcze tylko do 25 marca (poniedziałek) 2019 r. do godz. 12:00 można zgłaszać kandydatów na sołtysów w związku z wyborami sołtysów sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska, które przeprowadzone zostaną w dniu 7 kwietnia od godz. 7:00 do godz. 18:00. W związku ze zbliżającym się terminem wyborów przypominamy ich kalendarz wyborczy. Szczegółowe informacje na temat wyborów sołtysów w naszej gminie znaleźć można w zakładce “Wybory sołtysów” na niniejszej stronie.

KALENDARZ WYBORCZY

 25 lutego 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz o siedzibie i składzie osobowym  Miejskiej Komisji Wyborczej,

 27 lutego  – 25 marca  2019 r. do godz. 12:00
Zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej kandydatów na Sołtysów

25 marca 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń informacji o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów

26  marca 2019 r.
Powołanie przez Burmistrza Sołeckich Komisji Wyborczych w poszczególnych sołectwach

1  kwietnia 2019 r.
Przygotowanie przez Miejską Komisję Wyborczą kart do głosowania

5  kwietnia 2019 r.
Przeszkolenie Sołeckich Komisji Wyborczych

5 kwietnia 2019 r.
Przekazanie  Sołeckim  Komisjom Wyborczym spisów wyborców,  pieczęci i   kart do głosowania

6 kwietnia 2019 r. do godz. 18:00
Zakończenie kampanii wyborczej

7 kwietnia 2019 r. od godz. 7:00 do godz. 18:00
GŁOSOWANIE.

Więcej informacji na temat wyborów sołtysów w sołectwach naszej gminy znaleźć można w Zarządzeniu Nr. 40.92.2019 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2019 r.

Wybory Sołtysów Trwa kalendarz wyborczy dotyczący wyborów sołtysów w Gminie Dąbrowa Tarnowska