Wszystkich zainteresowanym udziałem w programie informujemy, że do 30 września 2017 roku w dalszym ciągu można składać deklarację w formie ankiety informacyjnej. Ankietę informacyjną należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (sekretariat – pokój nr. 20). Dokument  jest dostępny do pobrania poniżej.
Główne założenia programu 4.1.1. realizowanego ze środków MRPO w ramach działania „Rozwój Infrastruktury Produkcji Energii Ze Źródeł Odnawialnych”  dla województwa Małopolskiego to możliwość dofinansowania w wysokości 60% kosztów związanych z montażem ogniw fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i pomp ciepła.

 Osobom zgłoszonym już do projektu oraz potencjalnym zainteresowanym przedstawiamy następujące informacje dotyczące jego przebiegu.

1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcą ocen energetycznych dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska została firma: PHIN Inwestycje, ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź

2. Koszty wykonania inspekcji terenowych wynoszą (ponoszone przez mieszkańców):

▪   80 zł netto; 98,40 brutto za jedną inspekcję terenową w przypadku instalacji złożonej z jednego źródła energii odnawialnej.

▪ 120 zł netto; 147,60 za jedną inspekcję terenową w przypadku instalacji złożonej z dwóch lub trzech źródeł energii  odnawialnej.

%foto UMDT  %foto UMDT 3. Osoby, które dokonały wcześniejszej wpłaty na rzecz firmy DO.EKO i do chwili obecnej nie otrzymały zwrotu proszone są o zgłoszenie tego faktu na piśmie. Informacji w sprawie  udziela Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, pokój nr 5, telefon: 14 644 21 21

 Informacje opracował: Szymon Lichorobiec
Eko doradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

 %foto UMDT  %foto UMDT