Już w połowie grudnia 2016 r. ruszy Dzienny Dom Opieki “Senior-Wigor”, placówka która pozwoli seniorom na aktywne spędzania czasu i prowadzenie działalności samopomocowej w środowisku lokalnym. Obecnie prowadzona jest rekrutacja zainteresowanych osób 60+, która potrwa do 9 grudnia br.
Głównym celem programu Senior-Wigor pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest poprawa jakości życia osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia i ich aktywizacja społeczna. W naszym mieście cele te realizował będzie dom dziennego pobytu, przeznaczony dla 20 osób i mieszczący sie przy ul. Berka Joselewicza 8, w budynku tzw Budomexu. Nowa placówka zapewni 8-godzinny pakiet zajęć i usług od poniedziałku do piątku.

Program zajęć Dziennego Domu Senior-WIGOR ma charakter profilaktyki zdrowotnej, której celem jest podniesienie poziomu sprawności osób, starszych, utrzymanie ich samodzielności i witalności. Pozostały zakres świadczeń stanowić będą: usługi rekreacyjno-integracyjne, kulturalno-oświatowe, edukacyjne.

Rekrutacja:
Rekrutacja uczestników ubiegających się o objęcie działaniami Programu Dziennego Domu Senior-WIGOR potrwa do 9 grudnia 2016r. Podczas wyboru uczestników realizator programu kierował się będzie: sytuacją zdrowotną, rodzinną, dochodową i mieszkaniową.
Dokumentami rekrutacyjnymi, który należy złożyć są: wypełniony wniosek o przyjecie do Dziennego Domu Senior-WIGOR, wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy, zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego.
Udział w zajęciach Dziennego Domu Senior-WIGOR jest częściowo odpłatny.

Wniosek o skierowanie do Dziennego Domu “Senior-WIGOR” można pobrać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34,  lub  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Kościuszki 15A, w godzinach pracy Ośrodka. Można je także pobrać i wydrukować klikając w poniższe linki:

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej (UMDT), ul. Rynek 34, tel. 14 642 2775 lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR), przy ul. Kościuszki 15A tel. w poniedziałek w godzinach 8:30 do 16.30 od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Na pytania dotyczące rekrutacji odpowiada Dyrektor MOPSiWR Katarzyna Hałun pod numerem 14 657 83 83.

SeniorWigorlogo Trwa rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Senior Wigor