Bazując na sygnałach z różnych miejsc Polski, prosimy o zwrócenie uwagi na nieznanych domokrążców, którzy w ostatnim czasie mogą podszywać się za osoby prowadzące spis gospodarstw rolnych. Przypominamy, że rachmistrze spisowi na ten moment nie wykonują jeszcze obowiązków związanych ze spisem rolnym w terenie i nie składają wizyt w gospodarstwach rolnych. Wizyty takie zaczną się dopiero 1 października 2020 r.
Jak już informowaliśmy, w dniach od 1 września do 30 listopada br., na terenie całego kraju odbywa się największe rolnicze badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Jak zweryfikować tożsamość rachmistrza?
Rachmistrz spisowy jako funkcjonariusz publiczny legitymował się będzie specjalnym identyfikatorem służącym do uwierzytelnienia jego funkcji. Dodatkowo tożsamość rachmistrza można będzie zweryfikować dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 wew. 1.

Dlaczego prowadzi się spisy powszechne?
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Wynika on również z rekomendacji instytucji międzynarodowych (FAO). W Polsce podstawą prawną spisu jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Wyniki spisu rolnego są najpełniejszym źródłem informacji, które pozwala dokładnie zobrazować stan polskiego rolnictwa. Pozyskane dane służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji dotyczących wspierania rozwoju tej ważnej dziedziny gospodarki.

Kogo dotyczy spis rolny?
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej.

Czy udział w spisie jest obowiązkowy?
Tak, osoby prowadzące gospodarstwa rolne mają ustawowy obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte
w formularzu spisowym.

Jak rolnicy mogą się spisać?
Przewidziane są trzy sposoby – samopis internetowy, wywiad telefoniczny lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Rolnicy będą musieli udzielić informacji o gospodarstwie rolnym poprzez samodzielne wypełnienie formularza, który będzie dostępny na tej stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub też dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym lub osobiście – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

A co jeżeli jesienią sytuacja pandemiczna nie pozwoli na bezpośrednie wizyty rachmistrzów w gospodarstwach rolnych?
Na taką ewentualność przygotowane są różne rozwiązania organizacyjne, które umożliwią przeprowadzenie spisu. Dlatego też najwygodniejszą, najbezpieczniejszą i jednocześnie obowiązkową metodą jest samospis internetowy.