Od 22 lutego do 28 lutego br. obchodzony jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Jedną z form pomocy jest udzielenie bezpłatnych porad ofiarom przestępstw o przysługujących im uprawnieniach. W ramach wskazanego przedsięwzięcia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 15A, będą zorganizowane dyżury telefoniczne  członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, w celu udzielania porad ofiarom przestępstw.

Dyżury będą we wskazanych dniach i godzinach:
od poniedziałku  22.02.2021r. do niedzieli  28.02.2021r. od godziny 8.00 do 19.00 pod numerem telefonu 14 657 83 83   lub  571 336 500.

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z porad  terapeuty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie we wtorek 23.02.2021r.  w godzinach od 8.00 do 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, z zachowaniem wszelkich  środków ostrożności, w związku z ograniczeniami powstałymi podczas trwającej pandemii COVID-19 oraz z porad telefonicznych psychologa pod numerem  telefonu  571 336 500  w środę 24.02.2021r. od 09:00 do 14:00 i  piątek 26.02.2021r. od 12:00 do 18:00.