Trwają prace przy realizacji dwóch inwestycji drogowych:

  1. Remont drogi gminnej nr 180056K Nieczajna Górna – Gruszów Wielki w km 0+000 – 0+995 o wartości 1.107.000,00 zł.

Wykonawca: REDROG S.C. Bożena Krzyżak &Wojciech Krzyżak, Porąbka Iwkowska

W ramach tego zadania planuje się wykonać nową nawierzchnię asfaltową na odcinku długości 995 mb, utwardzić pobocza drogi i zjazdy, remont przepustu pod drogą, wyniesione przejście dla pieszych.

  1. Remont drogi gminnej Nr 180515K „droga do stadionu” w Smęgorzowie w km 0+000-0+590 o wartości 620.030,95 zł.

Wykonawca: Z.U.R. „TECH-BUD” Marzena Brzdękiewicz z Połańca

Zadanie to obejmuje wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku 590 mb, pobocza, zjazdy, wyniesione przejście dla pieszych.

Na przedmiotowe zadania Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowane w łącznej kwocie 931.575,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycje zostaną zrealizowane do końca listopada bieżącego roku.

1 1660313002758 Trwają inwestycje drogowe 2 1660313002746 Trwają inwestycje drogowe 3 1660306170264 Trwają inwestycje drogowe 4 1660306170240 Trwają inwestycje drogowe 5 1660306170225 Trwają inwestycje drogowe 6 1660306170252 Trwają inwestycje drogowe